Παρακολούθηση
Enrico Ferro
Enrico Ferro
LINKS FOUNDATION, LINKS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα linksfoundation.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Understanding the complexity of electronic government: Implications from the digital divide literature
N Helbig, JR Gil-García, E Ferro
Government information quarterly 26 (1), 89-97, 2009
6982009
The role of IT literacy in defining digital divide policy needs
E Ferro, NC Helbig, JR Gil-Garcia
Government Information Quarterly 28 (1), 3-10, 2011
2882011
Policy making 2.0: From theory to practice
E Ferro, EN Loukis, Y Charalabidis, M Osella
Government Information Quarterly 30 (4), 359-368, 2013
1872013
Eight Business Model Archetypes for PSI Re-Use
Enrico Ferro, Michele Osella
Open Data on the Web Workshop, 2013
116*2013
Can intermunicipal collaboration help the diffusion of E-Government in peripheral areas? Evidence from Italy
E Ferro, M Sorrentino
Government Information Quarterly 27 (1), 17-25, 2010
1072010
Framing Web 2.0 in the process of public sector innovation: Going down the participation ladder
F Molinari, E Ferro
European Journal of ePractice 9 (1), 20-34, 2009
922009
The role of ICT in smart cities governance
E Ferro, B Caroleo, M Leo, M Osella, E Pautasso
Proceedings of 13th international conference for E-democracy and open …, 2013
892013
When technology meets the mind: A comparative study of the technology acceptance model
L Dadayan, E Ferro
International conference on electronic government, 137-144, 2005
862005
Making sense of Gov 2.0 strategies:“No citizens, no party”
E Ferro, F Molinari
JeDEM-eJournal of eDemocracy and Open Government 2 (1), 56-68, 2010
852010
The world of open data
Y Charalabidis, A Zuiderwijk, C Alexopoulos, M Janssen, J Höchtl, ...
Public Administration and Information Technology. Cham: Springer …, 2018
712018
Blockchains for covid-19 contact tracing and vaccine support: A systematic review
L Ricci, DDF Maesa, A Favenza, E Ferro
Ieee Access 9, 37936-37950, 2021
682021
Knowledge graph embeddings with node2vec for item recommendation
E Palumbo, G Rizzo, R Troncy, E Baralis, M Osella, E Ferro
The Semantic Web: ESWC 2018 Satellite Events: ESWC 2018 Satellite Events …, 2018
682018
Towards a systematic exploitation of web 2.0 and simulation modeling tools in public policy process
Y Charalabidis, G Gionis, E Ferro, E Loukis
Electronic Participation: Second IFIP WG 8.5 International Conference, ePart …, 2010
502010
Government 2.0-Hype, hope, or reality
D Osimo, T van den Broek, V Frissen, N Huijboom, Y Punie, E Ferro
European Journal of ePractice 9 (2010), 2-4, 2010
482010
Does the answer to eGovernment lie in intermunicipal collaboration? An exploratory Italian case study
M Sorrentino, E Ferro
Electronic Government: 7th International Conference, EGOV 2008, Turin, Italy …, 2008
442008
The digital divide metaphor: Understanding paths to IT literacy
E Ferro, JR Gil-Garcia, N Helbig
Electronic Government: 6th International Conference, EGOV 2007, Regensburg …, 2007
422007
Is it only about Internet access? An empirical test of a multi-dimensional digital divide
JR Gil-Garcia, NC Helbig, E Ferro
International Conference on Electronic Government, 139-149, 2006
412006
Tokenomics and blockchain tokens: A design-oriented morphological framework
P Freni, E Ferro, R Moncada
Blockchain: Research and Applications 3 (1), 100069, 2022
392022
Tokenization and Blockchain Tokens Classification: a morphological framework
P Freni, E Ferro, R Moncada
2020 IEEE symposium on computers and communications (ISCC), 1-6, 2020
352020
Handbook of Research on Overcoming Digital Divides: Constructing an Equitable and Competitive Information Society: Constructing an Equitable and Competitive Information Society
E Ferro, YK Dwivedi, JR Gil-Garcia, MD Williams
IGI Global, 2009
352009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20