Παρακολούθηση
Diana Mardare
Diana Mardare
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uaic.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the structural properties and optical transmittance of TiO2 rf sputtered thin films
D Mardare, M Tasca, M Delibas, GI Rusu
Applied Surface Science 156 (1-4), 200-206, 2000
5052000
Optical dispersion analysis of TiO2 thin films based on variable-angle spectroscopic ellipsometry measurements
D Mardare, P Hones
Materials Science and Engineering: B 68 (1), 42-47, 1999
1961999
Electrical properties of TiO2 thin films
A Yildiz, SB Lisesivdin, M Kasap, D Mardare
Journal of Non-Crystalline Solids 354 (45-46), 4944-4947, 2008
1532008
Structural and electrical properties of TiO2 RF sputtered thin films
D Mardare, GI Rusu
Materials Science and Engineering: B 75 (1), 68-71, 2000
1132000
The influence of heat treatment on the optical properties of titanium oxide thin films
D Mardare, GI Rusu
Materials Letters 56 (3), 210-214, 2002
1102002
Comparison of the dielectric properties for doped and undoped TiO2 thin films
D Mardare, GI Rusu
Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 6 (1), 333-336, 2004
982004
A power spectral density study of thin films morphology based on AFM profiling
R Gavrila, A Dinescu, D Mardare
Rom. J. Inf. Sci. Technol 10 (3), 291-300, 2007
972007
On the structure, morphology and electrical conductivities of titanium oxide thin films
D Mardare, C Baban, R Gavrila, M Modreanu, GI Rusu
Surface Science 507, 468-472, 2002
812002
Iron doped TiO2 films and their photoactivity in nitrobenzene removal from water
M Crişan, D Mardare, A Ianculescu, N Drăgan, I Niţoi, D Crişan, ...
Applied Surface Science 455, 201-215, 2018
762018
On the hydrophilicity of nitrogen-doped TiO2 thin films
D Mardare, D Luca, CM Teodorescu, D Macovei
Surface Science 601 (18), 4515-4520, 2007
732007
TiO2 thin films as sensing gas materials
D Mardare, N Iftimie, D Luca
Journal of Non-Crystalline Solids 354 (35-39), 4396-4400, 2008
722008
Non-adiabatic small polaron hopping conduction in Nb-doped TiO2 thin film
A Yildiz, SB Lisesivdin, M Kasap, D Mardare
Physica B: Condensed Matter 404 (8-11), 1423-1426, 2009
682009
Low temperature TiO2 based gas sensors for CO2
D Mardare, N Cornei, C Mita, D Florea, A Stancu, V Tiron, A Manole, ...
Ceramics International 42 (6), 7353-7359, 2016
672016
Increasing surface hydrophilicity of titania thin films by doping
D Luca, D Mardare, F Iacomi, CM Teodorescu
Applied surface science 252 (18), 6122-6126, 2006
642006
Studies on the electronic transport properties of some aromatic polysulfones in thin films
GI Rusu, I Căplănuş, L Leontie, A Airinei, E Butuc, D Mardare, II Rusu
Acta materialia 49 (3), 553-559, 2001
592001
The thickness effect on the electrical conduction mechanism in titanium oxide thin films
A Yildiz, N Serin, M Kasap, T Serin, D Mardare
Journal of Alloys and Compounds 493 (1-2), 227-232, 2010
542010
Undoped and Cr-doped TiO2 thin films obtained by spray pyrolysis
D Mardare, F Iacomi, N Cornei, M Girtan, D Luca
Thin Solid Films 518 (16), 4586-4589, 2010
532010
Crystallization study of sol–gel un-doped and Pd-doped TiO2 materials
D Crişan, N Drăgan, M Crişan, M Răileanu, A Brăileanu, M Anastasescu, ...
Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (10), 2548-2554, 2008
512008
Optical constants of heat-treated TiO2 thin films
D Mardare
Materials Science and Engineering: B 95 (1), 83-87, 2002
502002
Preparation and characterization of increased-efficiency photocatalytic TiO2–2xNx thin films
D Luca, CM Teodorescu, R Apetrei, D Macovei, D Mardare
Thin Solid Films 515 (24), 8605-8610, 2007
462007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20