Παρακολούθηση
Roger Eston
Roger Eston
University of South Australia; University of Exeter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unisa.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Validity of heart rate, pedometry, and accelerometry for predicting the energy cost of children’s activities
RG Eston, AV Rowlands, DK Ingledew
Journal of applied physiology 84 (1), 362-371, 1998
9981998
Neuromuscular function after exercise-induced muscle damage: theoretical and applied implications
C Byrne, C Twist, R Eston
Sports medicine 34, 49-69, 2004
8192004
Validation of the GENEA Accelerometer
DW Eslinger, AV Rowlands, TL Hurst, M Catt, P Murray, RG Eston
Lippincott Williams and Wilkins 43, 1085-93, 2011
6442011
Kinanthropometry and exercise physiology laboratory manual
RG Eston, T Reilly
Routledge, 2001
5882001
Exercise-induced muscle damage and potential mechanisms for the repeated bout effect
MP McHugh, DAJ Connolly, RG Eston, GW Gleim
Sports medicine 27, 157-170, 1999
5661999
Relationship between activity levels, aerobic fitness, and body fat in 8-to 10-yr-old children
AV Rowlands, RG Eston, DK Ingledew
Journal of Applied Physiology 86 (4), 1428-1435, 1999
5471999
Validation of the RT3 triaxial accelerometer for the assessment of physical activity
AV Rowlands, PWM Thomas, RG Eston, R Topping
Medicine & Science in Sports & Exercise 36 (3), 518-524, 2004
4612004
Muscle soreness, swelling, stiffness and strength loss after intense eccentric exercise.
MJ Cleak, RG Eston
British journal of sports medicine 26 (4), 267-272, 1992
4611992
Effects of cold water immersion on the symptoms of exercise-induced muscle damage
R Eston, D Peters
Journal of sports sciences 17 (3), 231-238, 1999
4501999
Use of ratings of perceived exertion in sports
R Eston
International journal of sports physiology and performance 7 (2), 175-182, 2012
3792012
The effect of exercise-induced muscle damage on isometric and dynamic knee extensor strength and vertical jump performance
C Byrne, R Eston
Journal of sports sciences 20 (5), 417-425, 2002
3562002
Reliability of ratings of perceived effort regulation of exercise intensity.
RG Eston, JG Williams
British journal of sports medicine 22 (4), 153-155, 1988
3511988
The effects of exercise-induced muscle damage on maximal intensity intermittent exercise performance
C Twist, R Eston
European journal of applied physiology 94, 652-658, 2005
3322005
Delayed onset muscle soreness: mechanisms and management
MJ Cleak, RG Eston
Journal of sports sciences 10 (4), 325-341, 1992
3281992
The role of passive muscle stiffness in symptoms of exercise-induced muscle damage
MP McHugh, DAJ Connolly, RG Eston, IJ Kremenic, SJ Nicholas, ...
The American journal of sports medicine 27 (5), 594-599, 1999
3271999
Measurement of physical activity in children with particular reference to the use of heart rate and pedometry
AV Rowlands, RG Eston, DK Ingledew
Sports medicine 24, 258-272, 1997
3251997
The relationship between children's habitual activity level and psychological well‐being
G Parfitt, RG Eston
Acta Paediatrica 94 (12), 1791-1797, 2005
2952005
Exercise-induced muscle damage and the potential protective role of estrogen
B Kendall, R Eston
Sports medicine 32, 103-123, 2002
2902002
The measurement and interpretation of children’s physical activity
AV Rowlands, RG Eston
Journal of sports science & medicine 6 (3), 270, 2007
2702007
Patterns of habitual activity across weekdays and weekend days in 9–11-year-old children
AV Rowlands, EL Pilgrim, RG Eston
Preventive medicine 46 (4), 317-324, 2008
2662008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20