Παρακολούθηση
Felix Creutzig
Felix Creutzig
Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change & TUB, Berlin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mcc-berlin.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Summary for Policy Makers
O Edenhofer, R Pichs-Madruga, Y Sokona, S Kadner, JC Minx, S Brunner, ...
Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the …, 2014
6772*2014
Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement
C Le Quéré, RB Jackson, MW Jones, AJP Smith, S Abernethy, ...
Nature climate change 10 (7), 647-653, 2020
23582020
Agriculture, forestry and other land use (AFOLU)
P Smith, M Bustamante, H Ahammad, H Clark, H Dong, EA Elsiddig, ...
Climate Change (2014)., 2014
19802014
Biophysical and economic limits to negative CO2 emissions
P Smith, SJ Davis, F Creutzig, S Fuss, J Minx, B Gabrielle, E Kato, ...
Nature climate change 6 (1), 42-50, 2016
14112016
Negative emissions—Part 2: Costs, potentials and side effects
S Fuss, WF Lamb, MW Callaghan, J Hilaire, F Creutzig, T Amann, ...
Environmental research letters 13 (6), 063002, 2018
12682018
Future urban land expansion and implications for global croplands
C Bren d’Amour, F Reitsma, G Baiocchi, S Barthel, B Güneralp, KH Erb, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (34), 8939-8944, 2017
9822017
Chapter 12: Human Settlements, Infrastructure, and Spatial Planning
K Seto, S Dhakal
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working …, 2014
949*2014
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
9082022
Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change
J Skea, P Shukla, S Kilkis
Cambridge University Press, Cambridge (MA), USA, 2022
860*2022
The underestimated potential of solar energy to mitigate climate change
F Creutzig, P Agoston, JC Goldschmidt, G Luderer, G Nemet, ...
Nature Energy 2 (9), 1-9, 2017
8512017
Negative emissions—Part 1: Research landscape and synthesis
JC Minx, WF Lamb, MW Callaghan, S Fuss, J Hilaire, F Creutzig, T Amann, ...
Environmental Research Letters 13 (6), 063001, 2018
7802018
Towards demand-side solutions for mitigating climate change
F Creutzig, J Roy, WF Lamb, IML Azevedo, W Bruine de Bruin, ...
Nature Climate Change 8 (4), 260-263, 2018
7502018
Bioenergy and climate change mitigation: an assessment
F Creutzig, NH Ravindranath, G Berndes, S Bolwig, R Bright, F Cherubini, ...
Gcb Bioenergy 7 (5), 916-944, 2015
7292015
Changing the resilience paradigm
I Linkov, T Bridges, F Creutzig, J Decker, C Fox-Lent, W Kröger, ...
Nature climate change 4 (6), 407-409, 2014
7182014
A systematic review of the evidence on decoupling of GDP, resource use and GHG emissions, part II: synthesizing the insights
H Haberl, D Wiedenhofer, D Virág, G Kalt, B Plank, P Brockway, ...
Environmental research letters 15 (6), 065003, 2020
6982020
Technical summary: Contribution of working group III to the fifth assessment report of the IPCC
O Edenhofer, R Pichs-Madruga, Y Sokona, S Kadner, JC Minx, S Brunner, ...
IPO C. Change (Ed.), Climate change, 2014
532*2014
Global typology of urban energy use and potentials for an urbanization mitigation wedge
F Creutzig, G Baiocchi, R Bierkandt, PP Pichler, KC Seto
Proceedings of the national academy of sciences 112 (20), 6283-6288, 2015
5082015
Using attributional life cycle assessment to estimate climate‐change mitigation benefits misleads policy makers
RJ Plevin, MA Delucchi, F Creutzig
Journal of Industrial Ecology 18 (1), 73-83, 2014
4822014
Transport: a roadblock to climate change mitigation
F Creutzig, P Jochem, OY Edelenbosch, L Mattauch, DP van Vuuren, ...
Science 350 (6263), 911-912, 2015
4632015
Global energy assessment: toward a sustainable future
TB Johansson, AP Patwardhan, N Nakićenović, L Gomez-Echeverri
Cambridge University Press, 2012
4432012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20