Παρακολούθηση
Meinrat Andreae
Meinrat Andreae
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpic.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Oceanic phytoplankton, atmospheric sulphur, cloud
RJ Charlson, G Warren
Nature 3526, 16, 1987
5338*1987
Emission of trace gases and aerosols from biomass burning
MO Andreae, P Merlet
Global biogeochemical cycles 15 (4), 955-966, 2001
45872001
Biomass burning in the tropics: Impact on atmospheric chemistry and biogeochemical cycles
PJ Crutzen, MO Andreae
science 250 (4988), 1669-1678, 1990
33411990
Atmospheric aerosols: Biogeochemical sources and role in atmospheric chemistry
MO Andreae, PJ Crutzen
Science 276 (5315), 1052-1058, 1997
22191997
Black carbon or brown carbon? The nature of light-absorbing carbonaceous aerosols
MO Andreae, A Gelencsér
Atmospheric Chemistry and Physics 6 (10), 3131-3148, 2006
21722006
Flood or drought: how do aerosols affect precipitation?
D Rosenfeld, U Lohmann, GB Raga, CD O'Dowd, M Kulmala, S Fuzzi, ...
science 321 (5894), 1309-1313, 2008
20482008
Smoking rain clouds over the Amazon
MO Andreae, D Rosenfeld, P Artaxo, AA Costa, GP Frank, KM Longo, ...
science 303 (5662), 1337-1342, 2004
18192004
Aerosol–cloud–precipitation interactions. Part 1. The nature and sources of cloud-active aerosols
MO Andreae, D Rosenfeld
Earth-Science Reviews 89 (1-2), 13-41, 2008
17592008
Formation of secondary organic aerosols through photooxidation of isoprene
M Claeys, B Graham, G Vas, W Wang, R Vermeylen, V Pashynska, ...
Science 303 (5661), 1173-1176, 2004
16242004
Indian Ocean Experiment: An integrated analysis of the climate forcing and effects of the great Indo-Asian haze (Paper 2001JD900133)
V Ramanathan, PJ Crutzen, J Lelieveld, AP Mitra, D Althausen, ...
Journal of Geophysical Research-Part D-Atmospheres 106 (22), 28371-28398, 2001
1595*2001
Primary biological aerosol particles in the atmosphere: a review
VR Després, JA Huffman, SM Burrows, C Hoose, AS Safatov, G Buryak, ...
Tellus B: Chemical and Physical Meteorology 64 (1), 15598, 2012
14342012
Biomass burning emissions estimated with a global fire assimilation system based on observed fire radiative power
JW Kaiser, A Heil, MO Andreae, A Benedetti, N Chubarova, L Jones, ...
Biogeosciences 9 (1), 527-554, 2012
11822012
Size matters more than chemistry for cloud-nucleating ability of aerosol particles
U Dusek, GP Frank, L Hildebrandt, J Curtius, J Schneider, S Walter, ...
Science 312 (5778), 1375-1378, 2006
10222006
Biomass burning- Its history, use, and distribution and its impact on environmental quality and global climate
M ANDREAE
Global biomass burning- Atmospheric, climatic, and biospheric implications(A …, 1991
9691991
Contribution of cryptogamic covers to the global cycles of carbon and nitrogen
W Elbert, B Weber, S Burrows, J Steinkamp, B Büdel, MO Andreae, ...
Nature Geoscience 5 (7), 459-462, 2012
9142012
Ocean-atmosphere interactions in the global biogeochemical sulfur cycle
MO Andreae
Marine chemistry 30, 1-29, 1990
9111990
Bioaerosols in the Earth system: Climate, health, and ecosystem interactions
J Fröhlich-Nowoisky, CJ Kampf, B Weber, JA Huffman, C Pöhlker, ...
Atmospheric Research 182, 346-376, 2016
8392016
Strong present-day aerosol cooling implies a hot future
MO Andreae, CD Jones, PM Cox
Nature 435 (7046), 1187-1190, 2005
8112005
Soot carbon and excess fine potassium: Long-range transport of combustion-derived aerosols
MO Andreae
Science 220 (4602), 1148-1151, 1983
8011983
The Indian Ocean experiment: widespread air pollution from South and Southeast Asia
J Lelieveld, PJ Crutzen, V Ramanathan, MO Andreae, ...
Science 291 (5506), 1031-1036, 2001
7952001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20