Παρακολούθηση
Oualid Jouini
Oualid Jouini
CentraleSupélec, Université Paris Saclay
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα centralesupelec.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Call centers with delay information: Models and insights
O Jouini, Z Akşin, Y Dallery
Manufacturing & Service Operations Management 13 (4), 534-548, 2011
1272011
Queueing models for full-flexible multi-class call centers with real-time anticipated delays
O Jouini, Y Dallery, Z Akşin
International Journal of Production Economics 120 (2), 389-399, 2009
982009
Analysis of the impact of team-based organizations in call center management
O Jouini, Y Dallery, R Nait-Abdallah
Management Science 54 (2), 400-414, 2008
712008
Staffing a call center with uncertain non-stationary arrival rate and flexibility
S Liao, G Koole, C Van Delft, O Jouini
OR spectrum 34 (3), 691-721, 2012
702012
Call centers with hyperexponential patience modeling
A Roubos, O Jouini
International Journal of Production Economics 141 (1), 307-315, 2013
63*2013
Performance indicators for call centers with impatient customers
O Jouini, G Koole, A Roubos
Iie Transactions 45 (3), 341-354, 2013
592013
Outpatient chemotherapy planning: A literature review with insights from a case study
G Lamé, O Jouini, J Stal-Le Cardinal
IIE Transactions on Healthcare Systems Engineering 6 (3), 127-139, 2016
532016
Simulation-based optimization of staffing levels in an emergency department
K Ghanes, M Wargon, O Jouini, Z Jemai, A Diakogiannis, R Hellmann, ...
Simulation 91 (10), 942-953, 2015
482015
On the effect of lifetime variability on the performance of inventory systems
C Kouki, O Jouini
International Journal of Production Economics 167, 23-34, 2015
472015
A comprehensive simulation modeling of an emergency department: A case study for simulation optimization of staffing levels
K Ghanes, O Jouini, Z Jemai, M Wargon, R Hellmann, V Thomas, G Koole
Proceedings of the Winter Simulation Conference 2014, 1421-1432, 2014
392014
Online scheduling policies for multiclass call centers with impatient customers
O Jouini, A Pot, G Koole, Y Dallery
European Journal of Operational Research 207 (1), 258-268, 2010
352010
Moments of first passage times in general birth–death processes
O Jouini, Y Dallery
Mathematical Methods of Operations Research 68 (1), 49-76, 2008
352008
Optimal scheduling in call centers with a callback option
B Legros, O Jouini, G Koole
Performance Evaluation 95, 1-40, 2016
342016
Existence of Nash equilibrium for chance-constrained games
VV Singh, O Jouini, A Lisser
Operations Research Letters 44 (5), 640-644, 2016
282016
A flexible architecture for call centers with skill-based routing
B Legros, O Jouini, Y Dallery
International Journal of Production Economics 159, 192-207, 2015
282015
Control policies for single-stage production systems with perishable inventory and customer impatience
S Ioannidis, O Jouini, AA Economopoulos, VS Kouikoglou
Annals of Operations Research 209 (1), 115-138, 2013
262013
What are we waiting for? Factors influencing completion times in an academic and peripheral emergency department
I Vegting, N Alam, K Ghanes, O Jouini, F Mulder, M Vreeburg, ...
Netherlands Journal of Medicine 73, 331-340, 2015
252015
A joint chance-constrained programming approach for call center workforce scheduling under uncertain call arrival forecasts
M Excoffier, C Gicquel, O Jouini
Computers & Industrial Engineering 96, 16-30, 2016
242016
Adaptive threshold policies for multi-channel call centers
B Legros, O Jouini, G Koole
IIE Transactions 47 (4), 414-430, 2015
242015
Call Center Delay Announcement Using a Newsvendor‐Like Performance Criterion
O Jouini, OZ Akşin, F Karaesmen, MS Aguir, Y Dallery
Production and Operations Management 24 (4), 587-604, 2015
242015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20