Παρακολούθηση
Nikos Andritsos
Nikos Andritsos
Professor of Mechanical Engineering, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mie.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Influence of interfacial waves in stratified gas‐liquid flows
N Andritsos, TJ Hanratty
AIChE journal 33 (3), 444-454, 1987
4041987
A study of CaCO3 scale formation and inhibition in RO and NF membrane processes
C Tzotzi, T Pahiadaki, SG Yiantsios, AJ Karabelas, N Andritsos
Journal of membrane science 296 (1-2), 171-184, 2007
2432007
Interfacial instabilities for horizontal gas-liquid flows in pipelines
N Andritsos, TJ Hanratty
International journal of multiphase flow 13 (5), 583-603, 1987
2321987
Modified stainless steel surfaces targeted to reduce fouling–Evaluation of fouling by milk components
R Rosmaninho, O Santos, T Nylander, M Paulsson, M Beuf, T Benezech, ...
Journal of Food Engineering 80 (4), 1176-1187, 2007
1872007
Modified stainless steel surfaces targeted to reduce fouling––surface characterization
O Santos, T Nylander, R Rosmaninho, G Rizzo, S Yiantsios, N Andritsos, ...
Journal of Food Engineering 64 (1), 63-79, 2004
1672004
Effect of liquid viscosity on the stratified-slug transition in horizontal pipe flow
N Andritsos, L Williams, TJ Hanratty
International Journal of Multiphase Flow 15 (6), 877-892, 1989
1461989
Effect of pipe diameter and liquid viscosity on horizontal stratified flow (two-phase, wave generation)
N Andritsos
University of Illinois at Urbana-Champaign, 1986
1351986
Calcium carbonate scaling in a plate heat exchanger in the presence of particles
N Andritsos, AJ Karabelas
International Journal of Heat and Mass Transfer 46 (24), 4613-4627, 2003
1272003
Calcium carbonate deposit formation under isothermal conditions
N Andritsos, M Kontopoulou, AJ Karabelas, PG Koutsoukos
The Canadian Journal of Chemical Engineering 74 (6), 911-919, 1996
1161996
Fouling in nanofiltration
A Schäfer, N Andritsos, AJ Karabelas, E Hoek, R Schneider, M Nyström
Elsevier, 2004
1092004
Interfacial shear stress in wavy stratified gas–liquid flow in horizontal pipes
C Tzotzi, N Andritsos
International Journal of Multiphase Flow 54, 43-54, 2013
1022013
Use of geothermal energy for tomato drying
N Andritsos, P Dalampakis, N Kolios
Oregon Institute of Technology Geo-Heat Center Bulletin, 2003
932003
Morphology and structure of CaCO3 scale layers formed under isothermal flow conditions
N Andritsos, AJ Karabelas, PG Koutsoukos
Langmuir 13 (10), 2873-2879, 1997
931997
Optimizing magnetic nanoparticles for drinking water technology: the case of Cr (VI)
K Simeonidis, E Kaprara, T Samaras, M Angelakeris, N Pliatsikas, ...
Science of the Total Environment 535, 61-68, 2015
832015
Modeling thin film CdS development in a chemical bath deposition process
M Kostoglou, N Andritsos, AJ Karabelas
Industrial & engineering chemistry research 39 (9), 3272-3283, 2000
592000
The Influence of Particulates on CaCO3 Scale Formation
N Andritsos, AJ Karabelas
521999
Effect of Fluid Properties on Flow Patterns in Two-Phase Gas− Liquid Flow in Horizontal and Downward Pipes
C Tzotzi, V Bontozoglou, N Andritsos, M Vlachogiannis
Industrial & engineering chemistry research 50 (2), 645-655, 2011
502011
Progress towards modelling the CdS chemical bath deposition process
M Kostoglou, N Andritsos, AJ Karabelas
Thin Solid Films 387 (1-2), 115-117, 2001
502001
Calcium phosphate scale formation from simulated milk ultrafiltrate solutions
N Andritsos, SG Yiantsios, AJ Karabelas
Food and Bioproducts Processing 80 (4), 223-230, 2002
482002
Precipitation of calcium phosphate from simulated milk ultrafiltrate solutions
N Spanos, A Patis, D Kanellopoulou, N Andritsos, PG Koutsoukos
Crystal growth & design 7 (1), 25-29, 2007
472007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20