Παρακολούθηση
Mohammed N. Al-Kabi
Mohammed N. Al-Kabi
Yarmouk University, Jordan; Al-Buraimi University College
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα yu.edu.jo - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Studying the Impact of Using Multimedia Interactive Programs on Children's Ability to Learn Basic Math Skills
S Nusir, I Alsmadi, M Al-Kabi, F Sharadgah
Acta Didactica Napocensia 5 (2), 17-31, 2012
2102012
A Comparison Study between Data Mining Tools over some Classification Methods
AH Wahbeh, QA Al-Radaideh, MN Al-Kabi, EM Al-Shawakfa
International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA …, 2011
1952011
A Comprehensive Survey of Arabic Sentiment Analysis
M Al-Ayyoub, AA Khamaiseh, Y Jararweh, MN Al-Kabi
Information Processing and Management Journal 56 (2), 320-342, 2019
1892019
A Survey of Internet of Things (IoT) in Education: Opportunities and Challenges
M Emran, SI Malik, MN Al-Kabi
Toward Social Internet of Things (SIoT): Enabling Technologies …, 2020
1722020
Towards improving the lexicon-based approach for arabic sentiment analysis
NA Abdulla, NA Ahmed, MA Shehab, M Al-Ayyoub, MN Al-Kabi, S Al-rifai
International Journal of Information Technology and Web Engineering (IJITWE …, 2014
1232014
Opinion Mining and Analysis for Arabic Language
MN Al-Kabi, AH Gigieh, IM Alsmadi, HA Wahsheh, MM Haida
International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA …, 2014
1102014
A Novel Root Based Arabic Stemmer
MN Al-Kabi, SA Kazakzeh, BM Abu Ata, SA Al-Rababah, IM Alsmadi
Journal of King Saud University-Computer and Information Science 27 (2), 94-103, 2015
842015
An extended analytical study of arabic sentiments
NA Abdulla, M Al-Ayyoub, MN Al-Kabi
International Journal of Big Data Intelligence 1 1 (1-2), 103-113, 2014
772014
Predicting the COVID-19 infection with fourteen clinical features using machine learning classification algorithms
I Arpaci, S Huang, M Al-Emran, MN Al-Kabi, M Peng
Multimedia Tools and Applications, 2021
742021
Automatic lexicon construction for arabic sentiment analysis
N Abdulla, S Mohammed, M Al-Ayyoub, M Al-Kabi
2014 International Conference on Future Internet of Things and Cloud, 547-552, 2014
742014
An Analytical Study of Arabic Sentiments: Maktoob Case Study
MN Al-Kabi, NA Abdulla, M Al-Ayyoub
The 8th International Conference for Internet Technology and Secured …, 2013
722013
Are Emoticons Good Enough to Train Emotion Classifiers of Arabic Tweets?
WA Hussien, YM Tashtoush, M Al-Ayyoub, MN Al-Kabi
2016 7th International Conference on Computer Science and Information …, 2016
692016
An opinion analysis tool for colloquial and standard Arabic
M Al-Kabi, A Gigieh, I Alsmadi, H Wahsheh, M Haidar
The Fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
632013
Designing an interactive multimedia learning system for the children of primary schools in Jordan
S Nusir, I Alsmadi, M Al-Kabi, F Shardqah
2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 45-51, 2011
542011
A Prototype for a Standard Arabic Sentiment Analysis Corpus
MN AI-Kabi, MA Al-Ayyoub, IM Alsmadi, HA Wahsheh
The International Arab Conference on Information Technology (ACIT'2015), 7, 2015
522015
Al-Hadith Text Classifier
MN Al-Kabi, G Kanaan, R Al-Shalabi, SI Al-Sinjilawi, R Al-Mustafa
Journal of Applied Sciences 5 (3), 548-587, 2005
52*2005
Statistical classifier of the holy Quran verses (Fatiha and Yaseen chapters)
MN Al-Kabi, G Kanaan, R Al-Shalabi, K Nahar, B Bani-Ismail
Journal of Applied Sciences 5 (3), 580-583, 2005
522005
The Effect of Stemming on Arabic Text Classification: An Empirical Study
A Wahbeh, M Al-Kabi, Q Al-Radaideh, E Al-Shawakfa, I Alsmadi
International Journal of Information Retrieval Research (IJIRR) 1 (3), 54-70, 2011
502011
Arabic/English sentiment analysis: an empirical study
M Al-Kabi, NM Al-Qudah, I Alsmadi, M Dabour, H Wahsheh
The Fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
472013
A comparative study of the efficiency of different measures to classify Arabic text
MN Al-Kabi, SI Al-Sinjilawi
University of Sharjah Journal of Pure and Applied Sciences 4 (2), 13-26, 2007
472007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20