Παρακολούθηση
Dimitrios G. Triantafyllidis
Dimitrios G. Triantafyllidis
International Hellenic University, ATEI, Alexander TEI of Thessaloniki, Aristotle university of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα autom.teithe.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Calculation of overhead transmission line impedances a finite element approach
DG Triantafyllidis, GK Papagiannis, DP Labridis
IEEE Transactions on Power Delivery 14 (1), 287-293, 1999
431999
Parametric short-circuit force analysis of three-phase busbars-a fully automated finite element approach
DG Triantafyllidis, PS Dokopoulos, DP Labridis
IEEE Transactions on Power Delivery 18 (2), 531-537, 2003
402003
A one-step finite element formulation for the modeling of single and double-circuit transmission lines
GK Papagiannis, DG Triantafyllidis, DP Labridis
IEEE Transactions on Power Systems 15 (1), 33-38, 2000
402000
A finite-element mesh generator based on growing neural networks
DG Triantafyllidis, DP Labridis
IEEE Transactions on neural networks 13 (6), 1482-1496, 2002
222002
Data monitoring system for supervising the performance assessment of a photovoltaic park
A Tsagaris, DG Triantafyllidis
2012 IEEE 13th International Symposium on Computational Intelligence and …, 2012
132012
An automatic mesh generator for handling small features in open boundary power transmission line problems using artificial neural networks
DG Triantafyllidis, DP Labridis
Communications in numerical methods in engineering 16 (3), 177-190, 2000
52000
An innovative and fully automated system for gel electrophoresis
K Theodoridis, F Stergiopoulos, D Bechtsis, N Nikolaidis, D Triantafyllidis, ...
Computer Aided Chemical Engineering 48, 847-852, 2020
12020
A microcontroller-based software framework for controlling a mechatronic system
N Nikolaidis, N Evgenidis, D Bechtsis, F Stergiopoulos, A Tsagaris, ...
MATEC Web of Conferences 318, 01052, 2020
2020
The design of mechatronic system for gel electrophoresis
A Tsagaris, K Theodoridis, F Stergiopoulos, D Bechtsis, N Nikolaidis, ...
MATEC Web of Conferences 318, 01042, 2020
2020
POWER SYSTEM ANALYSIS, COMPUTING, AND ECONOMICS COMMITTEE-A One-Step Finite Element Formulation for the Modeling of Single and Double-Circuit Transmission Lines
GK Papagiannis, DG Triantafyllidis, DP Labridis
IEEE Transactions on Power Systems 15 (1), 33-38, 2000
2000
A lab-scale, flexible Variable Frequency Drive for Three-Phase Motors
D Triantafyllidis, A Daoultzis, F Stergiopoulos
MESH DENSITY PREDICTION FOR OPEN BOUNDARY FAULTED POWER TRANSMISSION LINE PROBLEMS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
DGTDP Labridis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12