Παρακολούθηση
Daniel P. Costa
Daniel P. Costa
Dept of Ecology & Evolutionary Biology, University of California Santa Cruz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tracking apex marine predator movements in a dynamic ocean
BA Block, ID Jonsen, SJ Jorgensen, AJ Winship, SA Shaffer, SJ Bograd, ...
Nature 475 (7354), 86-90, 2011
13272011
Water flux in animals: analysis of potential errors in the tritiated water method
KA Nagy, DP Costa
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 1980
6091980
Migratory shearwaters integrate oceanic resources across the Pacific Ocean in an endless summer
SA Shaffer, Y Tremblay, H Weimerskirch, D Scott, DR Thompson, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (34), 12799-12802, 2006
6042006
Predicted habitat shifts of Pacific top predators in a changing climate
EL Hazen, S Jorgensen, RR Rykaczewski, SJ Bograd, DG Foley, ...
Nature Climate Change 3 (3), 234-238, 2013
5622013
Climate change and Southern Ocean ecosystems I: how changes in physical habitats directly affect marine biota
AJ Constable, J Melbourne‐Thomas, SP Corney, KR Arrigo, C Barbraud, ...
Global change biology 20 (10), 3004-3025, 2014
5522014
Foraging ecology of northern elephant seals
BJ Le Boeuf, DE Crocker, DP Costa, SB Blackwell, PM Webb, DS Houser
Ecological monographs 70 (3), 353-382, 2000
5142000
Key questions in marine megafauna movement ecology
GC Hays, LC Ferreira, AMM Sequeira, MG Meekan, CM Duarte, H Bailey, ...
Trends in ecology & evolution 31 (6), 463-475, 2016
4882016
Reproductive and foraging energetics of high latitude penguins, albatrosses and pinnipeds: implications for life history patterns
DP Costa
American Zoologist 31 (1), 111-130, 1991
4671991
Dynamic ocean management: Defining and conceptualizing real-time management of the ocean
SM Maxwell, EL Hazen, RL Lewison, DC Dunn, H Bailey, SJ Bograd, ...
Marine Policy 58, 42-50, 2015
4612015
Whales as marine ecosystem engineers
J Roman, JA Estes, L Morissette, C Smith, D Costa, J McCarthy, JB Nation, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 12 (7), 377-385, 2014
4492014
Fast and fuel efficient? Optimal use of wind by flying albatrosses
H Weimerskirch, T Guionnet, J Martin, SA Shaffer, DP Costa
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2000
4332000
The soundscape of the Anthropocene ocean
CM Duarte, L Chapuis, SP Collin, DP Costa, RP Devassy, VM Eguiluz, ...
Science 371 (6529), eaba4658, 2021
4102021
Variations in behavior and condition of a Southern Ocean top predator in relation to in situ oceanographic conditions
M Biuw, L Boehme, C Guinet, M Hindell, D Costa, JB Charrassin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (34), 13705-13710, 2007
4032007
Continuous, deep diving in female northern elephant seals, Mirounga angustirostris
BJL Boeuf, DP Costa, AC Huntley, SD Feldkamp
Canadian Journal of Zoology 66 (2), 446-458, 1988
3791988
Foraging energetics of antartic fur seals in relation to changes in prey availability
DP Costa, JP Croxall, CD Duck
Ecology 70 (3), 596-606, 1989
3211989
Cumulative human impacts on marine predators
SM Maxwell, EL Hazen, SJ Bograd, BS Halpern, GA Breed, B Nickel, ...
Nature communications 4 (1), 2688, 2013
3132013
The energetics of lactation in the Northern elephant seal, Mirounga angustirostris
DP Costa, BJL Boeuf, AC Huntley, CL Ortiz
Journal of Zoology 209 (1), 21-33, 1986
3131986
Elephant seals: population ecology, behavior, and physiology
BJ Le Boeuf, RM Laws
Univ of California Press, 1994
3121994
A dynamic ocean management tool to reduce bycatch and support sustainable fisheries
EL Hazen, KL Scales, SM Maxwell, DK Briscoe, H Welch, SJ Bograd, ...
Science advances 4 (5), eaar3001, 2018
3102018
Drivers and hotspots of extinction risk in marine mammals
AD Davidson, AG Boyer, H Kim, S Pompa-Mansilla, MJ Hamilton, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (9), 3395-3400, 2012
3082012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20