Παρακολούθηση
Daniel P. Costa
Daniel P. Costa
Dept of Ecology & Evolutionary Biology, University of California Santa Cruz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tracking apex marine predator movements in a dynamic ocean
BA Block, ID Jonsen, SJ Jorgensen, AJ Winship, SA Shaffer, SJ Bograd, ...
Nature 475 (7354), 86-90, 2011
13922011
Migratory shearwaters integrate oceanic resources across the Pacific Ocean in an endless summer
SA Shaffer, Y Tremblay, H Weimerskirch, D Scott, DR Thompson, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (34), 12799-12802, 2006
6242006
Water flux in animals: analysis of potential errors in the tritiated water method
KA Nagy, DP Costa
American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative …, 1980
6161980
Climate change and Southern Ocean ecosystems I: how changes in physical habitats directly affect marine biota
AJ Constable, J Melbourne‐Thomas, SP Corney, KR Arrigo, C Barbraud, ...
Global change biology 20 (10), 3004-3025, 2014
5952014
Predicted habitat shifts of Pacific top predators in a changing climate
EL Hazen, S Jorgensen, RR Rykaczewski, SJ Bograd, DG Foley, ...
Nature Climate Change 3 (3), 234-238, 2013
5722013
The soundscape of the Anthropocene ocean
CM Duarte, L Chapuis, SP Collin, DP Costa, RP Devassy, VM Eguiluz, ...
Science 371 (6529), eaba4658, 2021
5362021
Foraging ecology of northern elephant seals
BJ Le Boeuf, DE Crocker, DP Costa, SB Blackwell, PM Webb, DS Houser
Ecological monographs 70 (3), 353-382, 2000
5222000
Key questions in marine megafauna movement ecology
GC Hays, LC Ferreira, AMM Sequeira, MG Meekan, CM Duarte, H Bailey, ...
Trends in ecology & evolution 31 (6), 463-475, 2016
5202016
Whales as marine ecosystem engineers
J Roman, JA Estes, L Morissette, C Smith, D Costa, J McCarthy, JB Nation, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 12 (7), 377-385, 2014
4922014
Reproductive and foraging energetics of high latitude penguins, albatrosses and pinnipeds: implications for life history patterns
DP Costa
American Zoologist 31 (1), 111-130, 1991
4651991
Dynamic ocean management: Defining and conceptualizing real-time management of the ocean
SM Maxwell, EL Hazen, RL Lewison, DC Dunn, H Bailey, SJ Bograd, ...
Marine Policy 58, 42-50, 2015
4592015
Fast and fuel efficient? Optimal use of wind by flying albatrosses
H Weimerskirch, T Guionnet, J Martin, SA Shaffer, DP Costa
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2000
4522000
Variations in behavior and condition of a Southern Ocean top predator in relation to in situ oceanographic conditions
M Biuw, L Boehme, C Guinet, M Hindell, D Costa, JB Charrassin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (34), 13705-13710, 2007
4072007
Continuous, deep diving in female northern elephant seals, Mirounga angustirostris
BJL Boeuf, DP Costa, AC Huntley, SD Feldkamp
Canadian Journal of Zoology 66 (2), 446-458, 1988
3851988
A dynamic ocean management tool to reduce bycatch and support sustainable fisheries
EL Hazen, KL Scales, SM Maxwell, DK Briscoe, H Welch, SJ Bograd, ...
Science advances 4 (5), eaar3001, 2018
3532018
Translating marine animal tracking data into conservation policy and management
GC Hays, H Bailey, SJ Bograd, WD Bowen, C Campagna, RH Carmichael, ...
Trends in ecology & evolution 34 (5), 459-473, 2019
3382019
Drivers and hotspots of extinction risk in marine mammals
AD Davidson, AG Boyer, H Kim, S Pompa-Mansilla, MJ Hamilton, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (9), 3395-3400, 2012
3262012
Elephant seals: population ecology, behavior, and physiology
BJ Le Boeuf, RM Laws
Univ of California Press, 1994
3261994
Foraging energetics of antartic fur seals in relation to changes in prey availability
DP Costa, JP Croxall, CD Duck
Ecology 70 (3), 596-606, 1989
3191989
The energetics of lactation in the Northern elephant seal, Mirounga angustirostris
DP Costa, BJL Boeuf, AC Huntley, CL Ortiz
Journal of Zoology 209 (1), 21-33, 1986
3151986
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20