Παρακολούθηση
Alejandro Cornejo
Alejandro Cornejo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Programmable self-assembly in a thousand-robot swarm
M Rubenstein, A Cornejo, R Nagpal
Science 345 (6198), 795-799, 2014
13852014
Deploying wireless networks with beeps
A Cornejo, F Kuhn
International Symposium on Distributed Computing, 148-162, 2010
1402010
Beeping a maximal independent set
Y Afek, N Alon, Z Bar-Joseph, A Cornejo, B Haeupler, F Kuhn
Distributed computing 26 (4), 195-208, 2013
1262013
Reliable neighbor discovery for mobile ad hoc networks
A Cornejo, S Viqar, JL Welch
Proceedings of the 6th International Workshop on Foundations of Mobile …, 2010
642010
Task allocation in ant colonies
A Cornejo, A Dornhaus, N Lynch, R Nagpal
Distributed Computing: 28th International Symposium, DISC 2014, Austin, TX …, 2014
602014
Distributed range-based relative localization of robot swarms
A Cornejo, R Nagpal
Algorithmic Foundations of Robotics XI: Selected Contributions of the …, 2015
592015
Aggregation in dynamic networks
A Cornejo, S Gilbert, C Newport
Proceedings of the 2012 ACM symposium on Principles of distributed computing …, 2012
412012
Fault-tolerance through k-connectivity
A Cornejo, N Lynch
Workshop on network science and systems issues in multi-robot autonomy: ICRA …, 2010
342010
Keeping mobile robot swarms connected
A Cornejo, F Kuhn, R Ley-Wild, N Lynch
International Symposium on Distributed Computing, 496-511, 2009
342009
Neighbor discovery in mobile ad hoc networks using an abstract MAC layer
A Cornejo, N Lynch, S Viqar, JL Welch
2009 47th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and …, 2009
322009
Scale-free coordinates for multi-robot systems with bearing-only sensors
A Cornejo, AJ Lynch, E Fudge, S Bilstein, M Khabbazian, J McLurkin
The International Journal of Robotics Research 32 (12), 1459-1474, 2013
302013
Prioritized gossip in vehicular networks
A Cornejo, C Newport
Proceedings of the 6th International Workshop on Foundations of Mobile …, 2010
202010
Connectivity service for mobile ad-hoc networks
A Cornejo, N Lynch
2008 Second IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self …, 2008
162008
Reliably detecting connectivity using local graph traits
A Cornejo, N Lynch
Principles of Distributed Systems: 14th International Conference, OPODIS …, 2010
72010
Firefly synchronization with asynchronous wake-up
D Alistarh, A Cornejo, M Ghaffari, N Lynch
Workshop on Biological Distributed Algorithms, 2014
52014
Local distributed algorithms for multi-robot systems
A Cornejo Collado
Massachusetts Institute of Technology, 2013
52013
Failure detectors are schedulers
A Cornejo, S Rajsbaum, M Raynal, C Travers
Proceedings of the twenty-sixth annual ACM symposium on Principles of …, 2007
52007
Long-Lived Distributed Relative Localization of Robot Swarms
A Cornejo, R Nagpal
arXiv preprint arXiv:1312.1915, 2013
22013
Environment characterization for non-recontaminating frontier-based robotic exploration
M Volkov, A Cornejo, N Lynch, D Rus
Agents in Principle, Agents in Practice: 14th International Conference …, 2011
22011
Reprint of “Prioritized gossip in vehicular networks”
A Cornejo, C Newport, S Gollakota, J Rao, TJ Giuli
Ad hoc networks 12, 291-304, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20