Παρακολούθηση
Gerasimos Filippatos
Gerasimos Filippatos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 …
Authors/Task Force Members, JJV McMurray, S Adamopoulos, SD Anker, ...
European heart journal 33 (14), 1787-1847, 2012
114982012
Third universal definition of myocardial infarction
JJ Bax, H Baumgartner, C Ceconi, V Dean, R Fagard, C Funck-Brentano, ...
Journal of the American College of Cardiology 60 (16), 1581-1598, 2012
11263*2012
Third universal definition of myocardial infarction
JJ Bax, H Baumgartner, C Ceconi, V Dean, R Fagard, C Funck-Brentano, ...
Journal of the American College of Cardiology 60 (16), 1581-1598, 2012
11258*2012
2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the …
G Mancia, G De Backer, A Dominiczak, R Cifkova, R Fagard, G Germano, ...
European heart journal 28 (12), 1462-1536, 2007
110152007
2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart …
TA McDonagh, M Metra, M Adamo, RS Gardner, A Baumbach, M Böhm, ...
European heart journal 42 (36), 3599-3726, 2021
92912021
Universal definition of myocardial infarction: Kristian Thygesen, Joseph S. Alpert and Harvey D. White on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Redefinition …
K Thygesen, JS Alpert, HD White, AS Jaffe, FS Apple, M Galvani, ...
European Heart Journal 28 (20), 2525-2538, 2007
8759*2007
2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) The …
G Hindricks, T Potpara, N Dagres, E Arbelo, JJ Bax, ...
European heart journal 42 (5), 373-498, 2021
86542021
Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC)
Developed with the Special Contribution of the European Heart Rhythm ...
European heart journal 31 (19), 2369-2429, 2010
85872010
2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias
AL Catapano, I Graham, G De Backer, O Wiklund, MJ Chapman, H Drexel, ...
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska) 74 (11), 1234-1318, 2016
8163*2016
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 …
Authors/Task Force Members, K Dickstein, A Cohen-Solal, G Filippatos, ...
European heart journal 29 (19), 2388-2442, 2008
70702008
2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization
S Windecker, P Kolh, F Alfonso, JP Collet, J Cremer, V Falk, G Filippatos, ...
Kardiologia Polska (Polish Heart Journal) 72 (12), 1253-1379, 2014
6823*2014
2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association …
CW Yancy, M Jessup, B Bozkurt, J Butler, DE Casey Jr, MM Colvin, ...
Circulation 136 (6), e137-e161, 2017
6752*2017
Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012) The Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology …
Authors/Task Force Members, A Vahanian, O Alfieri, F Andreotti, ...
European heart journal 33 (19), 2451-2496, 2012
56692012
Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of …
N Galie, MM Hoeper, M Humbert, A Torbicki, JL Vachiery, JA Barbera, ...
European heart journal 30 (20), 2493-2537, 2009
56362009
Fourth universal definition of myocardial infarction (2018)
K Thygesen, JS Alpert, AS Jaffe, BR Chaitman, JJ Bax, DA Morrow, ...
Circulation 138 (20), e618-e651, 2018
54812018
2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and …
F Cosentino, PJ Grant, V Aboyans, CJ Bailey, A Ceriello, V Delgado, ...
European heart journal 41 (2), 255-323, 2020
42632020
European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: executive summary: Fourth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other …
I Graham, D Atar, K Borch-Johnsen, G Boysen, G Burell, R Cifkova, ...
European heart journal 28 (19), 2375-2414, 2007
40542007
Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure
M Packer, SD Anker, J Butler, G Filippatos, SJ Pocock, P Carson, ...
New England Journal of Medicine 383 (15), 1413-1424, 2020
38302020
Guidelines on myocardial revascularization: the task force on myocardial revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio …
Developed with the Special Contribution of the European Association for ...
European heart journal 31 (20), 2501-2555, 2010
37892010
Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the Management of ST-Segment Elevation Acute Myocardial …
Authors/Task Force Members, F Van de Werf, J Bax, A Betriu, ...
European heart journal 29 (23), 2909-2945, 2008
35442008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20