Martín Pereira Fariña
Martín Pereira Fariña
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usc.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic Linguistic Reporting in Driving Simulation Environments
L Eciolaza, M Pereira-Fariña, G Trivino
Applied Soft Computing, 2012
572012
A fuzzy syllogistic reasoning schema for generalized quantifiers
M Pereira-Fariña, JC Vidal, F Dĺaz-Hermida, A Bugarĺn
Fuzzy Sets and Systems 234, 79-96, 2014
232014
A Survey of Contrastive and Counterfactual Explanation Generation Methods for Explainable Artificial Intelligence
I Stepin, JM Alonso, A Catala, M Pereira-Fariña
IEEE Access 9, 11974-12001, 2021
192021
On the analysis of set-based fuzzy quantified reasoning using classical syllogistics
M Pereira-Fariña, F Díaz-Hermida, A Bugarín
Fuzzy Sets and Systems, 2012
172012
Characterizing quantifier Fuzzification mechanisms: a behavioral guide for applications
F Díaz-Hermida, M Pereira-Farina, JC Vidal, A Ramos-Soto
Fuzzy Sets and Systems 345, 1-23, 2018
142018
Quality assessment of linguistic description of data
M Pereira-Farina, L Eciolaza, G Trivino
Proceedings ESTYLF, 2012
102012
An analysis of reasoning with quantifiers within the Aristotelian syllogistic framework
M Pereira-Farina, F Díaz-Hermida, AJ Bugarín
Fuzzy Systems (FUZZ), 2010 IEEE International Conference on, 1-8, 2010
82010
Generation and evaluation of factual and counterfactual explanations for decision trees and fuzzy rule-based classifiers
I Stepin, JM Alonso, A Catala, M Pereira-Fariña
2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-8, 2020
52020
Compositional semantics using feature-based models from wordnet
P Gamallo, M Pereira-Fariña
Proceedings of the 1st Workshop on Sense, Concept and Entity Representations …, 2017
52017
Towards fuzzy lexical reasoning
C Rubio-Manzano, M Pereira-Fariña
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 32 (3), 2425-2436, 2017
52017
A model based on computational perceptions for the generation of linguistic descriptions of data
A Ramos-Soto, M Pereira-Fariña, A Bugarín, S Barro
2015 IEEE international conference on Fuzzy systems (FUZZ-IEEE), 1-8, 2015
52015
A proposal of fuzzy chained syllogism based on the concept of synonymy
M Pereira-Fariña, A Sobrino, A Bugarín
2013 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-8, 2013
42013
Content determination for natural language descriptions of predictive bayesian networks
M Pereira-Fariña, A Bugarín
11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology …, 2019
32019
Razonamiento silogístico aproximado con cuantificadores generalizados
M Pereira-Fariña, JC Vidal-Aguiar, P Montoto, F Díaz-Hermida, A Bugarín
Actas del XVI Congreso Español de Tecnologías y Lógica Fuzzy (ESTYLF2012 …, 2012
32012
Una propuesta de silogismo encadenado aproximado
M Pereira-Fariña, A Sobrino
Actas del VII Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de …, 2012
32012
Reinterpreting Interpretability for Fuzzy Linguistic Descriptions of Data
A Ramos-Soto, M Pereira-Fariña
International Conference on Information Processing and Management of …, 2018
22018
Time-constrained multi-layer corpus creation
K Budzynska, M Pereira-Fariña, D De Franco, R Duthie, N Franco-Guillén, ...
Proceedings of the16th ArgDiaP Conference Argumentation and Corpus …, 2018
22018
On modeling vagueness and uncertainty in data-to-text systems through fuzzy sets
A Ramos-Soto, M Pereira-Fariña
arXiv preprint arXiv:1710.10093, 2017
22017
Qualifying and Quantifying Uncertainty in Digital Humanities: A Fuzzy-Logic Approach
P Martin-Rodilla, M Pereira-Fariña, C Gonzalez-Perez
Proceedings of the Seventh International Conference on Technological …, 2019
12019
Proceedings of the 1st workshop on explainable computational intelligence (xci 2017)
M Pereira-Fariña, C Reed
Proceedings of the 1st Workshop on Explainable Computational Intelligence …, 2017
12017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20