Παρακολούθηση
Špela Vintar
Špela Vintar
Full Professor, University of Ljubljana
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ff.uni-lj.si - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semantic annotation for concept-based cross-language medical information retrieval
M Volk, B Ripplinger, Š Vintar, P Buitelaar, D Raileanu, B Sacaleanu
International Journal of Medical Informatics 67 (1-3), 97-112, 2002
972002
Bilingual term recognition revisited: the bag-of-equivalents term alignment approach and its evaluation.
Š Vintar
Terminology 16 (2), 141-158, 2010
962010
Nadarjeni otrok kot izziv
D George, Š Vintar
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997
941997
Terminologija: terminološka veda in računalniško podprta terminografija
Š Vintar
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
842017
MorphoSaurus
K Markó, S Schulz, U Hahn
Methods of information in medicine 44 (04), 537-545, 2005
762005
Semantic relations in concept-based cross-language medical information retrieval
S Vintar, P Buitelaar, M Volk
University of Zurich, 2003
552003
Harvesting Multi-Word Expressions from Parallel Corpora.
S Vintar, D Fis̆er
LREC, 2008
452008
Using parallel corpora for translation-oriented term extraction
S Vintar
Babel 47 (2), 121-132, 2001
392001
Neural machine translation of literary texts from English to Slovene
T Kuzman, Š Vintar, M Arcan
Proceedings of the qualities of literary machine translation, 1-9, 2019
332019
Ontologies in cross-language information retrieval
M Volk, Š Vintar, P Buitelaar
Gesellschaft für Informatik eV, 2003
332003
Evaluating context features for medical relation mining
Š Vintar, L Todorovski, D Sonntag, P Buitelaar
Data Mining and Text Mining for Bioinformatics, 64, 2003
312003
Comparative Evaluation of C-value in the Treatment of Nested Terms
Š Vintar
Workshop Description, 54-57, 2004
302004
NLP workflow for on-line definition extraction from English and Slovene text corpora.
S Pollak, A Vavpetic, J Kranjc, N Lavrac, S Vintar
KONVENS, 53-60, 2012
252012
An efficient and flexible format for linguistic and semantic annotation
Š Vintar, P Buitelaar, B Ripplinger, B Sacaleanu, D Raileanu, D Prescher
Annotation 3, 3.1, 2002
242002
Corpora in translator training and practice: a Slovene perspective
Š Vintar
Incorporating Corpora: The Linguist and The Translator. Clevedon …, 2008
202008
Building and using comparable corpora for domain-specific bilingual lexicon extraction
D Fišer, N Ljubešić, Š Vintar, S Pollak
Proceedings of the 4th Workshop on Building and Using Comparable Corpora …, 2011
192011
Corpora in translation: A Slovene perspective
Š Vintar
The journal of specialised translation 10, 40-55, 2008
182008
Evaluation Corpora for Sense Disambiguation in the Medical Domain.
D Raileanu, P Buitelaar, S Vintar, J Bay
LREC, 2002
182002
Learning to Mine Definitions from Slovene Structured and Unstructured Knowledge-Rich Resources.
D Fiser, S Pollak, S Vintar
LREC, 2010
172010
A multi-layered, xml-based approach to the integration of linguistic and semantic annotations
P Buitelaar, T Declerck, B Sacaleanu, Š Vintar, D Raileanu, C Crispi
Proceedings of EACL 2003 Workshop on Language Technology and the Semantic …, 2003
172003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20