Παρακολούθηση
Stavroula A. Paschou
Stavroula A. Paschou
Assistant Professor, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adult-onset autoimmune diabetes in Europe is prevalent with a broad clinical phenotype: Action LADA 7
MI Hawa, H Kolb, N Schloot, H Beyan, SA Paschou, R Buzzetti, ...
Diabetes care 36 (4), 908-913, 2013
3832013
Hypokalemia: a clinical update
E Kardalas, SA Paschou, P Anagnostis, G Muscogiuri, G Siasos, ...
Endocrine connections 7 (4), R135-R146, 2018
2912018
On type 1 diabetes mellitus pathogenesis
SA Paschou, N Papadopoulou-Marketou, GP Chrousos, ...
Endocrine connections 7 (1), R38-R46, 2018
2632018
Menopause and diabetes: EMAS clinical guide
R Slopien, E Wender-Ozegowska, A Rogowicz-Frontczak, B Meczekalski, ...
Maturitas 117, 6-10, 2018
2072018
Pharmacotherapy of type 2 diabetes: an update
J Upadhyay, SA Polyzos, N Perakakis, B Thakkar, SA Paschou, N Katsiki, ...
Metabolism 78, 13-42, 2018
1972018
Type 2 diabetes and osteoporosis: a guide to optimal management
SΑ Paschou, AD Dede, PG Anagnostis, A Vryonidou, D Morganstein, ...
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 102 (10), 3621-3634, 2017
1902017
Metabolically healthy obesity: criteria, epidemiology, controversies, and consequences
A Tsatsoulis, SA Paschou
Current obesity reports 9, 109-120, 2020
1402020
Vitamin D and thyroid disease: to D or not to D?
G Muscogiuri, G Tirabassi, G Bizzaro, F Orio, SA Paschou, A Vryonidou, ...
European journal of clinical nutrition 69 (3), 291-296, 2015
1352015
Early menopause and premature ovarian insufficiency are associated with increased risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis
P Anagnostis, K Christou, AM Artzouchaltzi, NK Gkekas, N Kosmidou, ...
European journal of endocrinology 180 (1), 41-50, 2019
1322019
Leptin and hormones: energy homeostasis
GA Triantafyllou, SA Paschou, CS Mantzoros
Endocrinology and Metabolism Clinics 45 (3), 633-645, 2016
1272016
Drug holidays from bisphosphonates and denosumab in postmenopausal osteoporosis: EMAS position statement
P Anagnostis, SA Paschou, G Mintziori, I Ceausu, H Depypere, ...
Maturitas 101, 23-30, 2017
1252017
Hypovitaminosis D in pregnancy in the Mediterranean region: a systematic review
S Karras, SA Paschou, E Kandaraki, P Anagnostis, C Annweiler, ...
European journal of clinical nutrition 70 (9), 979-986, 2016
1132016
Diabetic nephropathy in type 1 diabetes.
N Papadopoulou-Marketou, SA Paschou, N Marketos, S Adamidi, ...
Minerva medica 109 (3), 218-228, 2017
1052017
Hypertension in patients with type 2 diabetes mellitus: Targets and management
DI Pavlou, SA Paschou, P Anagnostis, M Spartalis, E Spartalis, ...
Maturitas 112, 71-77, 2018
922018
Thyroid nodules: Α guide to assessment, treatment and follow-up
SΑ Paschou, A Vryonidou, DG Goulis
Maturitas 96, 1-9, 2017
862017
Mechanisms in endocrinology: metabolic syndrome through the female life cycle
A Vryonidou, SA Paschou, G Muscogiuri, F Orio, DG Goulis
European Journal of Endocrinology 173 (5), R153-R163, 2015
812015
Association between age at menopause and fracture risk: a systematic review and meta-analysis
P Anagnostis, P Siolos, NK Gkekas, N Kosmidou, AM Artzouchaltzi, ...
Endocrine 63, 213-224, 2019
772019
Diabetic cardiomyopathy: a clinical entity or a cluster of molecular heart changes?
M Mizamtsidi, SA Paschou, J Grapsa, A Vryonidou
European journal of clinical investigation 46 (11), 947-953, 2016
772016
The role of nicotinamide in cancer chemoprevention and therapy
IP Nikas, SA Paschou, HS Ryu
Biomolecules 10 (3), 477, 2020
732020
Menopausal hormone therapy and cardiovascular risk: where are we now?
P Anagnostis, SA Paschou, N Katsiki, D Krikidis, I Lambrinoudaki, ...
Current Vascular Pharmacology 17 (6), 564-572, 2019
732019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20