Παρακολούθηση
Peter Lawson
Peter Lawson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jhu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Persistent homology for the quantitative evaluation of architectural features in prostate cancer histology
P Lawson, AB Sholl, JQ Brown, BT Fasy, C Wenk
Scientific reports 9 (1), 1139, 2019
742019
Persistent homology for the automatic classification of prostate cancer aggressiveness in histopathology images
P Lawson, J Schupbach, BT Fasy, JW Sheppard
Medical Imaging 2019: Digital Pathology 10956, 72-85, 2019
182019
Quantifying prostate cancer morphology in 3D using light sheet microscopy and persistent homology (Conference Presentation)
PJ Lawson, B Hu, BT Fasy, C Wenk, JQ Brown
Diagnosis and Treatment of Diseases in the Breast and Reproductive System IV …, 2018
12018
Assessment of sampling adequacy using persistent homology for the evaluation of heterogeneity in 3D histology acquired through inverted selective plane illumination microscopy …
P Lawson, B Hu, JQ Brown
European Conference on Biomedical Optics, 11073_41, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4