Παρακολούθηση
Saad Ahmed Qazi
Saad Ahmed Qazi
Professor of Electrical Engineering, NED University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα neduet.edu.pk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Digital directional and non-directional over current relays: Modelling and performance analysis
MM Aman, MQA Khan, SA Qazi
NED University Journal of Research 8 (2), 70-85, 2011
482011
Current challenges of digital health interventions in Pakistan: mixed methods analysis
AM Kazi, SA Qazi, N Ahsan, S Khawaja, F Sameen, M Saqib, ...
Journal of medical Internet research 22 (9), e21691, 2020
472020
Interference suppression in the Wigner distribution using fractional Fourier transformation and signal synthesis
S Qazi, A Georgakis, LK Stergioulas, M Shikh-Bahaei
IEEE Transactions on Signal Processing 55 (6), 3150-3154, 2007
442007
Wavelet filtering of the P300 component in event-related potentials
SA Markazi, S Qazi, LS Stergioulas, A Ramchurn, D Bunce
2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2006
382006
Renewable Energy Perspectives of Pakistan and Turkey: Current Analysis and Policy Recommendations
R Uddin, AJ Shaikh, HR Khan, MA Shirazi, A Rashid, SA Qazi
Sustainability 13 (6), 3349, 2021
272021
Improved resolution short time Fourier transform
NA Khan, MN Jafri, SA Qazi
2011 7th International Conference on Emerging Technologies, 1-3, 2011
222011
Incorporating economic and demographic variablesfor forecasting electricity consumption in Pakistan
M Gul, SA Qazi, WA Qureshi
2011 2nd International Conference on Electric Power and Energy Conversion …, 2011
212011
Discriminative training for phonetic recognition of the Holy Quran
MMA Baig, SA Qazi, MB Kadri
Arabian Journal for Science and Engineering 40, 2629-2640, 2015
132015
Towards a Carbon Neutral and Sustainable Campus: Case Study of NED University of Engineering and Technology
A Mustafa, M Kazmi, HR Khan, SA Qazi, SH Lodi
Sustainability 14 (2), 794, 2022
112022
Usability and Acceptability of a Mobile App for Behavior Change and to Improve Immunization Coverage among Children in Pakistan: A Mixed-Methods Study
AM Kazi, N Ahsan, W Mughis, S Jamal, R Allana, M Raza, S Muneer, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (18), 9527, 2021
102021
Higher order nested Wigner distributions: properties and applications
SA Qazi, LK Stergioulas
IEEE transactions on signal processing 54 (12), 4662-4674, 2006
102006
Study of change blindness EEG synchronisation using wavelet coherence analysis
SA Markazi, SA Qazi, LK Stergioulas
2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference, 5995-5998, 2006
82006
Understanding the neurological mechanism involved in enhanced memory recall task following binaural beat: a pilot study
MD Mujib, MA Hasan, SA Qazi, A Vuckovic
Experimental Brain Research 239, 2741-2754, 2021
72021
Dynamic Testing of Seismic Resistant Cob Structure for Post-Earthquake Reconstruction
MM Rafi, SH Lodi, SA Qazi
Journal of Earthquake Engineering 25 (6), 1009-1030, 2021
72021
Efficacy evaluation of neurofeedback applied for treatment of central neuropathic pain using machine learning
MGM Saif, MA Hassan, A Vuckovic, M Fraser, SAQ Qazi
SN Applied Sciences 3 (1), 1-11, 2021
72021
Faster RCNN based Vehicle Detection and Counting Framework for Undisciplined Traffic Conditions
SH Ahmed, M Raza, SS Mehdi, I Rehman, M Kazmi, SA Qazi
2021 IEEE 18th International Conference on Smart Communities: Improving …, 2021
62021
Immediate effect of neurofeedback training on the pain matrix and cortical areas involved in processing neuropsychological functions
MA Hasan, A Vuckovic, SA Qazi, Z Yousuf, S Shahab, M Fraser
Neurological Sciences 42, 4551-4561, 2021
52021
A Holistic Approach to Urdu Language Word Recognition using Deep Neural Networks
HR Khan, MA Hasan, M Kazmi, N Fayyaz, H Khalid, SA Qazi
Engineering, Technology & Applied Science Research 11 (3), 7140-7145, 2021
52021
An Isolated Power Factor Corrected Cuk Converter with Integrated Magnetics for Brushless DC Ceiling Fan Applications
HR Khan, M Kazmi, HB Ashraf, M Hashir Bin Khalid, A Hasan, SA Qazi
Electronics 10 (14), 1720, 2021
52021
Unsupervised phonetic segmentation of classical Arabic speech using forward and inverse characteristics of the vocal tract
M Javed, MMA Baig, SA Qazi
Arabian Journal for Science and Engineering 45, 1581-1597, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20