Παρακολούθηση
Arnold Neumaier
Arnold Neumaier
Professor for Computational Mathematics, University of Vienna, Austria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univie.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Distance-regular graphs
AE Brouwer, WH Haemers, AE Brouwer, WH Haemers
Spectra of graphs, 177-185, 2012
37542012
Distance-regular graphs
N Brouwer, Cohen
Springer, 1989
3754*1989
Distance-Regular Graphs
AE Brouwer, AM Cohen, A Neumaier
Bull. Amer. Math. Soc. 24 (1991), 415-419. DOI: 10.1090/S0273-0979-1991 …, 1989
3754*1989
Interval methods for systems of equations
A Neumaier
Cambridge university press, 1990
34811990
Solving ill-conditioned and singular linear systems: A tutorial on regularization
A Neumaier
SIAM review 40 (3), 636-666, 1998
8871998
A global optimization method, αBB, for general twice-differentiable constrained NLPs—I. Theoretical advances
CS Adjiman, S Dallwig, CA Floudas, A Neumaier
Computers & Chemical Engineering 22 (9), 1137-1158, 1998
7171998
Global optimization by multilevel coordinate search
W Huyer, A Neumaier
Journal of Global Optimization 14, 331-355, 1999
7091999
Complete search in continuous global optimization and constraint satisfaction
A Neumaier
Acta numerica 13, 271-369, 2004
6362004
Estimation of parameters and eigenmodes of multivariate autoregressive models
A Neumaier, T Schneider
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 27 (1), 27-57, 2001
6342001
Restricted maximum likelihood estimation of covariances in sparse linear models
A Neumaier, E Groeneveld
Genetics Selection Evolution 30 (1), 3-26, 1998
6211998
Algorithm 808: ARfit—A Matlab package for the estimation of parameters and eigenmodes of multivariate autoregressive models
T Schneider, A Neumaier
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 27 (1), 58-65, 2001
4782001
SNOBFIT--stable noisy optimization by branch and fit
W Huyer, A Neumaier
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 35 (2), 1-25, 2008
3242008
Introduction to numerical analysis
A Neumaier
Cambridge University Press, 2001
3062001
Molecular modeling of proteins and mathematical prediction of protein structure
A Neumaier
SIAM review 39 (3), 407-460, 1997
2951997
Taylor forms—use and limits
A Neumaier
Reliable computing 9 (1), 43-79, 2003
2442003
Safe bounds in linear and mixed-integer linear programming
A Neumaier, O Shcherbina
Mathematical Programming 99, 283-296, 2004
2432004
A comparison of complete global optimization solvers
A Neumaier, O Shcherbina, W Huyer, T Vinkó
Mathematical programming 103, 335-356, 2005
2402005
Residual inverse iteration for the nonlinear eigenvalue problem
A Neumaier
SIAM journal on numerical analysis 22 (5), 914-923, 1985
2011985
Clouds, fuzzy sets, and probability intervals
A Neumaier
Reliable computing 10 (4), 249-272, 2004
2002004
Interval slopes for rational functions and associated centered forms
R Krawczyk, A Neumaier
SIAM Journal on Numerical Analysis 22 (3), 604-616, 1985
1721985
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20