Παρακολούθηση
Kent Holsinger
Kent Holsinger
Professor of Biology, University of Connecticut
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uconn.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genetics in geographically structured populations: defining, estimating and interpreting FST
KE Holsinger, BS Weir
Nature Reviews Genetics 10 (9), 639-650, 2009
17332009
Extracting more out of relocation data: building movement models as mixtures of random walks
JM Morales, DT Haydon, J Frair, KE Holsinger, JM Fryxell
Ecology 85 (9), 2436-2445, 2004
9132004
Genetics and conservation of rare plants
DA Falk, KE Holsinger
Oxford University Press, USA, 1991
7971991
A Bayesian approach to inferring population structure from dominant markers
KE Holsinger, PO Lewis, DK Dey
Molecular ecology 11 (7), 1157-1164, 2002
5102002
Conservation of rare and endangered plants: principles and prospects.
KE Holsinger, LD Gottlieb
3661991
Reproductive systems and evolution in vascular plants
KE Holsinger
Proceedings of the National Academy of Sciences 97 (13), 7037-7042, 2000
3542000
Polytomies and Bayesian phylogenetic inference
PO Lewis, MT Holder, KE Holsinger
Systematic biology 54 (2), 241-253, 2005
3452005
Breeding systems in rare plant species
JD Karron, D Falk, K Holsinger
Genetics and conservation of rare plants. Oxford, UK: Oxford University …, 1991
3161991
Ecological and genetic factors directing the evolution of self
MK UYENOYAMA, E KENT
fertilization Oxford University Press, Oxford, UK, 1993
3011993
Mass-action models of plant mating systems: the evolutionary stability of mixed mating systems
KE Holsinger
The American Naturalist 138 (3), 606-622, 1991
2621991
The evolution of self-fertilization in plants: a population genetic model
KE Holsinger, MW Feldman, FB Christiansen
The American Naturalist 124 (3), 446-453, 1984
2571984
Inbreeding depression doesn't matter: the genetic basis of mating‐system evolution
KE Holsinger
Evolution 42 (6), 1235-1244, 1988
2461988
Hickory: a package for analysis of population genetic data V1. 0
KE Holsinger
http://darwin. eeb. uconn. edu/hickory/hickory. html, 2003
2372003
Bayesian approaches for the analysis of population genetic structure: an example from Platanthera leucophaea (Orchidaceae)
KE Holsinger, LE Wallace
Molecular ecology 13 (4), 887-894, 2004
1832004
Pollination biology and the evolution of mating systems in flowering plants
KE Holsinger
Evolutionary biology 29, 107-149, 1996
1791996
S-RNase–mediated Gametophytic Self-Incompatibility is Ancestral in Eudicots
JE Steinbachs, KE Holsinger
Molecular Biology and Evolution 19 (6), 825-829, 2002
1742002
Among-site rate variation and phylogenetic analysis of 12S rRNA in sigmodontine rodents
J Sullivan, KE Holsinger, C Simon
Molecular Biology and Evolution 12 (6), 988-1001, 1995
1661995
Phylogenetic analysis of chloroplast DNA restriction site data at higher taxonomic levels: an example from the Asteraceae
RK Jansen, KE Holsinger, HJ Michaels, JD Palmer
Evolution 44 (8), 2089-2105, 1990
1531990
Analysis of genetic diversity in geographically structured populations: a Bayesian perspective
KE Holsinger
Hereditas 130 (3), 245-255, 1999
1341999
Genetic consequences of tropical second-growth forest regeneration
UU Sezen, RL Chazdon, KE Holsinger
Science 307 (5711), 891-891, 2005
1262005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20