Παρακολούθηση
Andrew M Pitts
Andrew M Pitts
Emeritus Professor of Theoretical Computer Science, University of Cambridge
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cl.cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new approach to abstract syntax with variable binding
MJ Gabbay, AM Pitts
Formal aspects of computing 13 (3), 341-363, 2002
1014*2002
Nominal logic, a first order theory of names and binding
AM Pitts
Information and computation 186 (2), 165-193, 2003
6162003
Nominal sets: Names and symmetry in computer science
AM Pitts
Cambridge University Press, 2013
3602013
Nominal unification
C Urban, AM Pitts, MJ Gabbay
Theoretical Computer Science 323 (1-3), 473-497, 2004
3122004
Categorical logic
AM Pitts
Handbook of logic in computer science 5, 39-128, 2001
3082001
Operationally-based theories of program equivalence
AM Pitts
Semantics and Logics of Computation 14, 241, 1997
306*1997
Relational properties of domains
AM Pitts
Information and computation 127 (2), 66-90, 1996
282*1996
Observable properties of higher order functions that dynamically create local names, or: What's new?
AM Pitts, IDB Stark
International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science, 122-141, 1993
2751993
Operational reasoning for Functions with Local State
A Pitts, I Stark
Higher order operational techniques in semantics, 227, 1998
2721998
Tripos theory
JME Hyland, PT Johnstone, AM Pitts
Mathematical Proceedings of the Cambridge philosophical society 88 (2), 205-232, 1980
2641980
Parametric polymorphism and operational equivalence
AM Pitts
Mathematical structures in computer science 10 (3), 321-359, 2000
2322000
FreshML: Programming with binders made simple
MR Shinwell, AM Pitts, MJ Gabbay
Proceedings of the eighth ACM SIGPLAN international conference on Functional …, 2003
2282003
On an interpretation of second order quantification in first order intuitionistic propositional logic
AM Pitts
The Journal of Symbolic Logic 57 (1), 33-52, 1992
2231992
Polymorphism is set theoretic, constructively
AM Pitts
Category Theory and Computer Science: Edinburgh, UK, September 7–9, 1987 …, 2005
1802005
MJ: An imperative core calculus for Java and Java with effects
GM Bierman, MJ Parkinson, AM Pitts
University of Cambridge, Computer Laboratory, 2003
1682003
A metalanguage for programming with bound names modulo renaming
AM Pitts, MJ Gabbay
Mathematics of Program Construction: 5th International Conference, MPC 2000 …, 2000
1682000
The theory of constructions: Categorical semantics and topos-theoretic models
JME Hyland, AM Pitts
Contemporary Mathematics 92, 137-199, 1989
1481989
A co-induction principle for recursively defined domains
AM Pitts
Theoretical Computer Science 124 (2), 195-219, 1994
1251994
Axioms for modelling cubical type theory in a topos
I Orton, AM Pitts
arXiv preprint arXiv:1712.04864, 2017
1202017
Alpha-structural recursion and induction
AM Pitts
Journal of the ACM (JACM) 53 (3), 459-506, 2006
1182006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20