Παρακολούθηση
Michalis G. Nikolaidis
Michalis G. Nikolaidis
Professor, Department of Sports Science at Serres, Aristotle University of
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Time-course of changes in inflammatory and performance responses following a soccer game
I Ispirlidis, IG Fatouros, AZ Jamurtas, MG Nikolaidis, I Michailidis, ...
Clinical journal of sport medicine 18 (5), 423-431, 2008
6242008
Oxidative stress biomarkers responses to physical overtraining: implications for diagnosis
K Margonis, IG Fatouros, AZ Jamurtas, MG Nikolaidis, I Douroudos, ...
Free Radical Biology and Medicine 43 (6), 901-910, 2007
5032007
Effect of supplementation with conjugated linoleic acid on human serum lipids and body fat
V Mougios, A Matsakas, A Petridou, S Ring, A Sagredos, A Melissopoulou, ...
The Journal of Nutritional Biochemistry 12 (10), 585-594, 2001
3522001
The effect of muscle-damaging exercise on blood and skeletal muscle oxidative stress: magnitude and time-course considerations
MG Nikolaidis, AZ Jamurtas, V Paschalis, IG Fatouros, Y Koutedakis, ...
Sports medicine 38, 579-606, 2008
3342008
Time-course of changes in oxidative stress and antioxidant status responses following a soccer game
IG Fatouros, A Chatzinikolaou, II Douroudos, MG Nikolaidis, A Kyparos, ...
The Journal of Strength & Conditioning Research 24 (12), 3278-3286, 2010
3212010
Sampling time is crucial for measurement of aerobic exercise-induced oxidative stress
Y Michailidis, AZ Jamurtas, MG Nikolaidis, IG Fatouros, Y Koutedakis, ...
Medicine & Science in Sports & Exercise 39 (7), 1107-1113, 2007
2862007
Time course of changes in performance and inflammatory responses after acute plyometric exercise
A Chatzinikolaou, IG Fatouros, V Gourgoulis, A Avloniti, AZ Jamurtas, ...
The Journal of Strength & Conditioning Research 24 (5), 1389-1398, 2010
2472010
Physiological and performance adaptations of elite Greco-Roman wrestlers during a one-day tournament
I Barbas, IG Fatouros, II Douroudos, A Chatzinikolaou, Y Michailidis, ...
European journal of applied physiology 111, 1421-1436, 2011
2412011
Decreased blood oxidative stress after repeated muscle-damaging exercise.
MG Nikolaidis, V Paschalis, G Giakas, IG Fatouros, Y Koutedakis, ...
Medicine and science in sports and exercise 39 (7), 1080-1089, 2007
1932007
Blood reflects tissue oxidative stress depending on biomarker and tissue studied
AS Veskoukis, MG Nikolaidis, A Kyparos, D Kouretas
Free Radical Biology and Medicine 47 (10), 1371-1374, 2009
1842009
No effect of antioxidant supplementation on muscle performance and blood redox status adaptations to eccentric training
AA Theodorou, MG Nikolaidis, V Paschalis, S Koutsias, G Panayiotou, ...
The American journal of clinical nutrition 93 (6), 1373-1383, 2011
1822011
Ergogenic and antioxidant effects of spirulina supplementation in humans
M Kalafati, AZ Jamurtas, MG Nikolaidis, V Paschalis, AA Theodorou, ...
Med Sci Sports Exerc 42 (1), 142-151, 2010
1812010
Blood as a reactive species generator and redox status regulator during exercise
MG Nikolaidis, AZ Jamurtas
Archives of Biochemistry and Biophysics 490 (2), 77-84, 2009
1792009
Redox biology of exercise: an integrative and comparative consideration of some overlooked issues
MG Nikolaidis, A Kyparos, C Spanou, V Paschalis, AA Theodorou, ...
Journal of Experimental Biology 215 (10), 1615-1625, 2012
1742012
Acute exercise markedly increases blood oxidative stress in boys and girls
MG Nikolaidis, A Kyparos, M Hadziioannou, N Panou, L Samaras, ...
Applied physiology, nutrition, and metabolism 32 (2), 197-205, 2007
1522007
Does vitamin C and E supplementation impair the favorable adaptations of regular exercise?
MG Nikolaidis, CM Kerksick, M Lamprecht, SR McAnulty
Oxidative medicine and cellular longevity 2012, 2012
1462012
A weekly bout of eccentric exercise is sufficient to induce health-promoting effects
V Paschalis, MG Nikolaidis, AA Theodorou, G Panayiotou, IG Fatouros, ...
Med Sci Sports Exerc 43 (1), 64-73, 2011
1442011
Effects of exercise on the fatty-acid composition of blood and tissue lipids
MG Nikolaidis, V Mougios
Sports medicine 34, 1051-1076, 2004
1372004
F2-isoprostane formation, measurement and interpretation: the role of exercise
MG Nikolaidis, A Kyparos, IS Vrabas
Progress in lipid research 50 (1), 89-103, 2011
1322011
Low vitamin C values are linked with decreased physical performance and increased oxidative stress: reversal by vitamin C supplementation
V Paschalis, AA Theodorou, A Kyparos, K Dipla, A Zafeiridis, ...
European journal of nutrition 55, 45-53, 2016
1252016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20