Παρακολούθηση
Alex Conconi
Alex Conconi
University of Milan, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα frogdesign.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the generalization ability of on-line learning algorithms
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
IEEE Transactions on Information Theory 50 (9), 2050-2057, 2004
5282004
A second-order perceptron algorithm
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
SIAM Journal on Computing 34 (3), 640-668, 2005
2402005
Kernel Methods for Document Filtering.
N Cancedda, C Goutte, JM Renders, N Cesa-Bianchi, A Conconi, Y Li, ...
TREC 36, 132, 2002
712002
Playmancer: A serious gaming 3d environment
A Conconi, T Ganchev, O Kocsis, G Papadopoulos, F Fernández-Aranda, ...
2008 International Conference on Automated Solutions for Cross Media Content …, 2008
622008
Learning probabilistic linear-threshold classifiers via selective sampling
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
Learning Theory and Kernel Machines, 373-387, 2003
592003
On the generalization ability of on-line learning algorithms
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
Advances in neural information processing systems 14, 2001
582001
A second-order perceptron algorithm
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
International Conference on Computational Learning Theory, 121-137, 2002
312002
Regret bounds for hierarchical classification with linear-threshold functions
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
International Conference on Computational Learning Theory, 93-108, 2004
222004
The Ecolead Plug&Play Collaborative Business Infrastructure
RJ Rabelo, M Castro, A Conconi, M Sesana
Methods and tools for collaborative networked organizations, 371-394, 2008
162008
Two-fold service matchmaking–applying ontology mapping for semantic web service discovery
S Dietze, N Benn, J Domingue, A Conconi, F Cattaneo
Asian Semantic Web Conference, 246-260, 2009
132009
Test-bed for multimodal games on mobile devices
M Coiana, A Conconi, L Nigay, M Ortega
International Conference on Fun and Games, 75-87, 2008
102008
Margin-based algorithms for information filtering
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
Advances in Neural Information Processing Systems 15, 2002
92002
NoTube–making TV a medium for personalized interaction
L Aroyo, A Conconi, S Dietze, A Kaptein, L Nixon, C Nufer, D Palmisano, ...
82009
Two-fold Semantic Web service matchmaking–applying ontology mapping for service discovery
S Dietze, N Benn, J Domingue, A Conconi, F Cattaneo
Springer, 2009
72009
Interoperable multimedia metadata through similarity-based Semantic Web Service Discovery
S Dietze, N Benn, J Domingue, A Conconi, F Cattaneo
International Conference on Semantic and Digital Media Technologies, 77-88, 2009
62009
Personalized semantic news: Combining semantics and television
R Borgotallo, RD Pero, A Messina, F Negro, L Vignaroli, L Aroyo, C Aart, ...
International Conference on User Centric Media, 137-140, 2009
42009
A Collaboration Platform For Pvc
A Conconi, S Gusmeroli, R Ratti
Methods and Tools for Collaborative Networked Organizations, 307-334, 2008
32008
Kernel Methods for Document Filtering
J Shawe-Taylor, N Cancedda, N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile, ...
Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2002
32002
A Bayesian Framework for Hierarchical Classification
N Cesa-Bianchi, A Conconi, C Gentile
Learning Methods for Text Understanding and Mining, 2004
22004
D5. 2 Semantic Annotations of TV Services
A Conconi, FC TXT, NB OU, HQY OU, PM OT
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20