Παρακολούθηση
Grigoris Antoniou
Grigoris Antoniou
Professor of Artificial Intelligence, University of Huddersfield & L3S Research Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hud.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A semantic web primer
G Antoniou, F Van Harmelen
MIT press, 2004
34032004
Web ontology language: Owl
G Antoniou, F Harmelen
Handbook on ontologies, 91-110, 2009
13972009
Nonmonotonic reasoning
G Antoniou, MA Williams
Mit Press, 1997
4861997
Supply chain risk management and artificial intelligence: state of the art and future research directions
G Baryannis, S Validi, S Dani, G Antoniou
International Journal of Production Research 57 (7), 2179-2202, 2019
4692019
Ontology change: classification and survey
G Flouris, D Manakanatas, H Kondylakis, D Plexousakis, G Antoniou
The Knowledge Engineering Review 23 (2), 117-152, 2008
4132008
Representation results for defeasible logic
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 2 (2), 255-287, 2001
4122001
Argumentation semantics for defeasible logic
G Governatori, MJ Maher, G Antoniou, D Billington
Journal of Logic and Computation 14 (5), 675-702, 2004
3212004
Ontology evolution: a process-centric survey
F Zablith, G Antoniou, M d'Aquin, G Flouris, H Kondylakis, E Motta, ...
The knowledge engineering review 30 (1), 45-75, 2015
1912015
Efficient defeasible reasoning systems
MJ Maher, A Rock, G Antoniou, D Billington, T Miller
International Journal on Artificial Intelligence Tools 10 (04), 483-501, 2001
1842001
A survey of semantics-based approaches for context reasoning in ambient intelligence
A Bikakis, T Patkos, G Antoniou, D Plexousakis
Constructing Ambient Intelligence: AmI 2007 Workshops Darmstadt, Germany …, 2008
1742008
Logic A Foundation For Computer Science
V Sperschneider, G Antoniou
1441991
Dr-prolog: A system for defeasible reasoning with rules and ontologies on the semantic web
G Antoniou, A Bikakis
IEEE transactions on knowledge and data engineering 19 (2), 233-245, 2006
1392006
A flexible framework for defeasible logics
G Antoniou, D Billington, G Governatori, MJ Maher
AAAI/IAAI, 405-410, 2000
1382000
Introduction to semantic web ontology languages
G Antoniou, E Franconi, F Van Harmelen
Reasoning web 3564, 1-21, 2005
1332005
On applying the AGM theory to DLs and OWL
G Flouris, D Plexousakis, G Antoniou
The Semantic Web–ISWC 2005: 4th International Semantic Web Conference, ISWC …, 2005
1312005
A defeasible logic reasoner for the semantic web
N Bassiliades, G Antoniou, I Vlahavas
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS) 2 (1 …, 2006
1222006
Predicting supply chain risks using machine learning: The trade-off between performance and interpretability
G Baryannis, S Dani, G Antoniou
Future Generation Computer Systems 101, 993-1004, 2019
1192019
Defeasible logic versus logic programming without negation as failure
G Antoniou, MJ Maher, D Billington
The Journal of Logic Programming 42 (1), 47-57, 2000
1142000
DR-NEGOTIATE–A system for automated agent negotiation with defeasible logic-based strategies
T Skylogiannis, G Antoniou, N Bassiliades, G Governatori, A Bikakis
Data & Knowledge Engineering 63 (2), 362-380, 2007
1082007
A tutorial on default logics
G Antoniou
ACM Computing Surveys (CSUR) 31 (4), 337-359, 1999
1081999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20