Παρακολούθηση
Sharmin Rahman
Sharmin Rahman
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental Comparison of Open Source Vision-Based State Estimation Algorithms
A Quattrini Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, ...
International Symposium on Experimental Robotics, 775-786, 2016
642016
Sonar Visual Inertial SLAM of Underwater Structures
S Rahman, A Quattrini Li, I Rekleitis
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 1-7, 2018
572018
Underwater cave mapping using stereo vision
N Weidner, S Rahman, A Quattrini Li, I Rekleitis
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5709-5715, 2017
542017
SVIn2: An Underwater SLAM System using Sonar, Visual, Inertial, and Depth Sensor
S Rahman, A Quattrini Li, I Rekleitis
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
53*2019
Experimental Comparison of Open Source Visual-Inertial-Based State Estimation Algorithms in the Underwater Domain
B Joshi, S Rahman, M Kalaitzakis, B Cain, J Johnson, M Xanthidis, ...
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
482019
Navigation in the presence of obstacles for an agile autonomous underwater vehicle
M Xanthidis, N Karapetyan, H Damron, S Rahman, J Johnson, ...
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 892-899, 2020
172020
Coral Identification and Counting with an Autonomous Underwater Vehicle
M Modasshir, S Rahman, O Youngquist, I Rekleitis
2018 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), 524-529, 2018
122018
A Modular Sensor Suite for Underwater Reconstruction
S Rahman, N Karapetyan, A Quattrini Li, I Rekleitis
OCEANS 2018 MTS/IEEE Charleston, 1-6, 2018
102018
Vision-based shipwreck mapping: On evaluating features quality and open source state estimation packages
A Quattrini Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, ...
OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey, 1-10, 2016
92016
Contour based Reconstruction of Underwater Structures Using Sonar, Visual, Inertial, and Depth Sensor
S Rahman, A Quattrini Li, I Rekleitis
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019
82019
Autonomous 3D Semantic Mapping of Coral Reefs
M Modasshir, S Rahman, I Rekleitis
Field and Service Robotics, 365-379, 2021
52021
High Definition, Inexpensive, Underwater Mapping
B Joshi, M Xanthidis, S Rahman, I Rekleitis
arXiv preprint arXiv:2203.05640, 2022
22022
Visual-Acoustic SLAM for Underwater Caves
S Rahman, A Quattrini Li, I Rekleitis
ICRA2019 Workshop on Underwater Robotics Perception, 2019
12019
SVIn2: A multi-sensor fusion-based underwater SLAM system
S Rahman, A Quattrini Li, I Rekleitis
The International Journal of Robotics Research, 02783649221110259, 2022
2022
A Multi-Sensor Fusion-Based Underwater Slam System
S Rahman
University of South Carolina, 2020
2020
On Understanding the Challenges in Vision-Based Shipwreck Mapping
A Quattrini Li, A Coskun, SM Doherty, S Ghasemlou, AS Jagtap, ...
ICRA2016 Workshop on Marine Robot Localization and Navigation, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16