Παρακολούθηση
Stefanos Nikiforos
Stefanos Nikiforos
Ionian University, Department of Informatics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ionio.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Post-pandemic Pedagogy: Distance Education in Greece During COVID-19 Pandemic Through the Eyes of the Teachers
S Nikiforos, S Tzanavaris, KL Kermanidis
European Journal of Engineering Research and Science (EJERS), 2020
422020
Virtual learning communities (VLCs) rethinking: Collaboration between learning communities
S Nikiforos, S Tzanavaris, KL Kermanidis
Education and Information Technologies, 2020
182020
Virtual learning communities (VLCs) rethinking: influence on behavior modification—bullying detection through machine learning and natural language processing
S Nikiforos, S Tzanavaris, KL Kermanidis
Journal of Computers in Education, 2020
172020
MIT scratch: A powerful tool for improving teaching of programming
S Nikiforos, C Kontomaris, K Chorianopoulos
Conference on Informatics in Education, 1-5, 2013
172013
Virtual Learning Communities (VLCs) rethinking: From negotiation and conflict to prompting and inspiring
S Tzanavaris, S Nikiforos, D Mouratidis, KL Kermanidis
Education and Information Technologies, 257–278, 2021
92021
Technology and Creativity on early adolescence: A case study during COVID-19 pandemic
S Kolyvas, S Nikiforos
Current Psychology, 1-8, 2021
72021
Virtual learning communities (VLCs) rethinking: the virtualization process
S Nikiforos, S Tzanavaris, KL Kermanidis
Journal of Computers in Education 5 (4), 481-497, 2018
52018
Bullying Behavior and Project-based Activities in Virtual Learning Communities (VLCs)
S Nikiforos, S Tzanavaris, KL Kermanidis
2020 5th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2020
22020
Bullying in virtual learning communities
S Nikiforos, S Tzanavaris, KL Kermanidis
GeNeDis 2016: Geriatrics, 211-216, 2017
22017
Suicidal tendencies prediction in Greek poetry
S Nikiforos, AD Zervopoulos, E Geramanis, A Toulakis, A Papamichail, ...
Evolving Systems 12, 57-68, 2021
12021
STEM and Collaborative Learning: An Alternative Approach
S Nikiforos, S Kolyvas
European Journal of Engineering Research and Science, 2020
12020
Inner Speech, Dialogue Text and Collaborative Learning in Virtual Communities
S Nikiforos, KL Kermanidis
Inner Speech, Dialogue Text and Collaborative Learning in Virtual …, 2014
1*2014
Post-pandemic pedagogy: Emergency remote teaching impact on students with functional diversity
S Tzimiris, S Nikiforos, KL Kermanidis
Education and Information Technologies, 2023
2023
Virtual Learning Communities (VLCs) rethinking: A road to sustainability
S Tzanavaris, S Nikiforos, A Sepetis
Roads to integrating Sustainability in School Leadership & Teacher …, 2022
2022
Using Educational Neuroscience and Culturally Relevant Teaching Practices in STEM Education: case study on bridging theoretical lectures to experiential experience
R Darville, S Doukakis, S Nikiforos, M Magioladitis, M Niari
14th International Conference on Education and New Learning Technologies …, 2022
2022
Role of the teacher training and the new technologies in the design of innovative educational projects in Greece
S Kolyvas, S Nikiforos
Eighth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing …, 2020
2020
Εφαρμογές Γλωσσικής Τεχνολογίας στα Ελληνικά για την αναγνώριση προτύπων μάθησης και συμπεριφοράς στις Δυνητικές Κοινότητες Μάθησης: Σχολικός εκφοβισμός και αυτοκτονικός ιδεασμός
Σ Νικηφόρος
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2020
2020
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) in Virtual Classes (VCs): The Effect of Systematic Teaching on Collaborative Learning
S Tzanavaris, S Nikiforos
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) in Virtual Classes (VCs …, 2012
2012
Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) in Virtual Communities (VCs): Linguistic Analysis and Inner Speech
S Nikiforos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19