Paraskevopoulou Vasiliki
Paraskevopoulou Vasiliki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Characterization of atmospheric particulates, particle-bound transition metals and polycyclic aromatic hydrocarbons of urban air in the centre of Athens (Greece)
A Valavanidis, K Fiotakis, T Vlahogianni, EB Bakeas, S Triantafillaki, ...
Chemosphere 65 (5), 760-768, 2006
1992006
Dissolved and particulate trace metal levels in the Saronikos Gulf, Greece, in 2004. The impact of the primary Wastewater Treatment Plant of Psittalia
MJ Scoullos, A Sakellari, K Giannopoulou, V Paraskevopoulou, ...
Desalination 210 (1-3), 98-109, 2007
442007
Evaluation of single extraction procedures for the assessment of heavy metal extractability in citrus agricultural soil of a typical Mediterranean environment (Argolida, Greece)
E Kelepertzis, V Paraskevopoulou, A Argyraki, G Fligos, O Chalkiadaki
Journal of Soils and Sediments 15 (11), 2265-2275, 2015
362015
Proximate composition, fatty acids, cholesterol, minerals in frozen red porgy
S Miniadis-Meimaroglou, C Dimizas, V Loukas, A Moukas, A Vlachos, ...
Chemistry and Physics of Lipids 146 (2), 104-110, 2007
292007
Trace metal variability, background levels and pollution status assessment in line with the water framework and Marine Strategy Framework EU Directives in the waters of a …
V Paraskevopoulou, C Zeri, H Kaberi, O Chalkiadaki, E Krasakopoulou, ...
Marine pollution bulletin 87 (1-2), 323-337, 2014
262014
Effects of olive oil wastes on river basins and an oligotrophic coastal marine ecosystem: a case study in Greece
A Pavlidou, E Anastasopoulou, Μ Dassenakis, I Hatzianestis, ...
Science of the total environment 497, 38-49, 2014
232014
Chemical speciation in mining affected waters: the case study of Asarel-Medet mine
D Rabadjieva, S Tepavitcharova, T Todorov, M Dassenakis, ...
Environmental monitoring and assessment 159 (1), 353-366, 2009
232009
Seasonal fluctuations of nutrients in a hypersaline Mediterranean lagoon
E Diamantopoulou, M Dassenakis, A Kastritis, V Tomara, ...
Desalination 224 (1-3), 271-279, 2008
212008
Environmental availability of trace elements (Pb, Cd, Zn, Cu) in soil from urban, suburban, rural and mining areas of Attica, Hellas
A Argyraki, E Kelepertzis, F Botsou, V Paraskevopoulou, I Katsikis, ...
Journal of Geochemical Exploration 187, 201-213, 2018
202018
Surface–ground water interactions and hydrogeochemical evolution in a fluvio-deltaic setting: The case study of the Pinios River delta
I Matiatos, V Paraskevopoulou, K Lazogiannis, F Botsou, M Dassenakis, ...
Journal of Hydrology 561, 236-249, 2018
192018
Remote sensing in coastal water monitoring: Applications in the eastern Mediterranean Sea (IUPAC Technical Report)
M Dassenakis, V Paraskevopoulou, C Cartalis, N Adaktilou, K Katsiabani
Pure and Applied Chemistry 84 (2), 335-375, 2011
132011
Chemical speciation of inorganic pollutants in river–estuary–sea water systems
S Tepavitcharova, T Todorov, D Rabadjieva, M Dassenakis, ...
Environmental monitoring and assessment 149 (1), 251-260, 2009
132009
The removal of trace metals at the wastewater treatment plant of Psyttalia
G Firfilionis, V Paraskevopoulou, G Vilioti, M Dassenakis
Mediterranean Marine Science 5 (1), 71-82, 2004
122004
Chemical speciation in natural and brine sea waters
S Tepavitcharova, T Todorov, D Rabadjieva, M Dassenakis, ...
Environmental monitoring and assessment 180 (1), 217-227, 2011
112011
OCCURENCE OF HEXAVALENT CHROMIUM IN THE OPHIOLITE RELATED AQUIFERS OF LOYTRAKI AND SCHINOS AREAS
K Pyrgaki, A Argyraki, E Kelepertzis, V Paraskevopoulou, F Botsou, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (4), 2261-2270, 2016
102016
Experimental study of cadmium bioaccumulation in three Mediterranean marine bivalve species: correlation with selected biomarkers
O Chalkiadaki, M Dassenakis, V Paraskevopoulou, N Lydakis-Simantiris
Pure and Applied Chemistry 86 (7), 1189-1204, 2014
102014
The distribution of copper in Saronicos Gulf after the operation of the wastewater treatment plant of Psitalia.
M Dassenakis, M Scoullos, K Rapti, A Pavlidou, D Tsorova, ...
Global nest. The international journal 5 (3), 135-145, 2003
92003
Dissolved organic matter cycling in eastern Mediterranean rivers experiencing multiple pressures. The case of the trans-boundary Evros River
E Pitta, C Zeri, M Tzortziou, E Dimitriou, V Paraskevopoulou, ...
Mediterranean Marine Science 15 (2), 398-415, 2014
72014
Chemical speciation in waters influenced by lead–zinc metallurgical industry
S Tepavitcharova, T Todorov, M Dassenakis, V Paraskevopoulou
Environmental monitoring and assessment 169 (1), 27-36, 2010
62010
Transport of pollutants in two estuarine systems on the coast of Georgia
M Dassenakis, F Botsou, V Paraskevopoulou, C Chikviladge, ...
Chemistry and Ecology 22 (5), 379-393, 2006
62006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20