Παρακολούθηση
Luisa Parody
Luisa Parody
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uloyola.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effectiveness of mobile devices as audience response systems in the chemistry laboratory classroom
J Santos, L Parody, M Ceballos, MC Alfaro, LA Trujillo‐Cayado
Computer Applications in Engineering Education 27 (3), 572-579, 2019
192019
Automatic verification and diagnosis of security risk assessments in business process models
ÁJ Varela-Vaca, L Parody, RM Gasca, MT Gómez-López
IEEE Access 7, 26448-26465, 2019
192019
Hybrid business process modeling for the optimization of outcome data
L Parody, MT Gómez-López, RM Gasca
Information and Software Technology 70, 140-154, 2016
182016
Process instance query language to include process performance indicators in DMN
JM Perez-Alvarez, MT Gomez-Lopez, L Parody, RM Gasca
2016 IEEE 20th International Enterprise Distributed Object Computing …, 2016
172016
Prognosing the compliance of declarative business processes using event trace robustness
MT Gómez-López, L Parody, RM Gasca, S Rinderle-Ma
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2014
122014
Constraint-driven approach to support input data decision-making in business process management systems
MT Gómez-López, RM Gasca, L Parody, D Borrego
Information Systems Development, 457-469, 2013
122013
18K: An implementation of the ISO 8000-1× 0.
I Caballero, I Bermejo, RM Gasca, L Parody, M Piattini, MTG López
ICIQ, 356-370, 2013
112013
Extending bpmn 2.0 for modelling the combination of activities that involve data constraints
L Parody, MT Gómez-López, R M Gasca
International Workshop on Business Process Modeling Notation, 68-82, 2012
112012
Contract-based diagnosis for business process instances using business compliance rules
D Borrego, RM Gasca, L Parody
Annual Conference of the PHM Society 2 (2), 2010
92010
DMN4DQ: when data quality meets DMN
Á Valencia-Parra, L Parody, ÁJ Varela-Vaca, I Caballero, ...
Decision Support Systems 141, 113450, 2021
82021
Improvement of optimization agreements in business processes involving web services
L Parody, MT Gómez-López, RM Gasca, AJ Varela-Vaca
Communications of the IBIMA 2012, 1, 2012
82012
An architecture for querying business process, business process instances, and business data models
MT Gómez-López, AM Reina Quintero, L Parody, JM Pérez Álvarez, ...
International Conference on Business Process Management, 757-769, 2017
72017
SLA4DQ-I8K: Acuerdos a Nivel de Servicio para Calidad de Datos en Intercambios de Datos Maestros regulados por ISO 8000-1x0
I Caballero, I Bermejo, L Parody, MTG López, RM Gasca, M Piattini
X Jornadas de Ciencia e Ingenierıa de Servicios (JCIS 2014), 157-166, 2014
72014
DMN for data quality measurement and assessment
Á Valencia-Parra, L Parody, ÁJ Varela-Vaca, I Caballero, ...
International Conference on Business Process Management, 362-374, 2019
62019
Business process configuration according to data dependency specification
L Parody, MT Gómez-López, AJ Varela-Vaca, RM Gasca
Applied Sciences 8 (10), 2008, 2018
52018
Data-oriented declarative language for optimizing business processes
L Parody, MT Gómez-López, RM Gasca
Information System Development, 59-72, 2014
42014
Using Distributed CSPs to Model Business Processes Agreement in Software Multiprocess.
L Parody, MTG López, RM Gasca, D Borrego
ICAART (2), 434-438, 2011
42011
OPBUS: Automating structural fault diagnosis for graphical models in the design of business processes
AJ Varela-Vaca, RM Gasca, L Parody
Annual Conference of the PHM Society 2 (2), 2010
42010
FABIOLA: defining the components for constraint optimization problems in big data environment
L Parody, ÁJ Varela Vaca, MT Gómez-López, RM Gasca
32017
Towards the detection of promising processes by analysing the relational data
B Ramos-Gutiérrez, L Parody, MT Gómez-López
ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium, 283-295, 2020
22020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20