Παρακολούθηση
Matteo Savoini
Matteo Savoini
Senior Scientist, ETH, Zurich / PSI, Villigen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phys.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Laser-induced magnetic nanostructures with tunable topological properties
M Finazzi, M Savoini, AR Khorsand, A Tsukamoto, A Itoh, L Duo, ...
Physical review letters 110 (17), 177205, 2013
3232013
Role of magnetic circular dichroism in all-optical magnetic recording
AR Khorsand, M Savoini, A Kirilyuk, AV Kimel, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Physical review letters 108 (12), 127205, 2012
3192012
The ultrafast Einstein–de Haas effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565 (7738), 209-212, 2019
1782019
Nanoscale confinement of all-optical magnetic switching in TbFeCo-competition with nanoscale heterogeneity
TM Liu, T Wang, AH Reid, M Savoini, X Wu, B Koene, P Granitzka, ...
Nano letters 15 (10), 6862-6868, 2015
1672015
Dependence of the two-photon photoluminescence yield of gold nanostructures on the laser pulse duration
P Biagioni, M Celebrano, M Savoini, G Grancini, D Brida, S Mátéfi-Tempfli, ...
Physical Review B 80 (4), 045411, 2009
1352009
Near-field polarization shaping by a near-resonant plasmonic cross antenna
P Biagioni, M Savoini, JS Huang, L Duò, M Finazzi, B Hecht
Physical Review B 80 (15), 153409, 2009
1312009
Self‐assembled organic microfibers for nonlinear optics
J Xu, S Semin, D Niedzialek, PHJ Kouwer, E Fron, E Coutino, M Savoini, ...
Advanced Materials 25 (14), 2084-2089, 2013
120*2013
Nanoscale sub-100 picosecond all-optical magnetization switching in GdFeCo microstructures
L Le Guyader, M Savoini, S El Moussaoui, M Buzzi, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Nature Communications 6, 6839, 2015
1152015
Element-Specific Probing of Ultrafast Spin Dynamics in Multisublattice Magnets with Visible Light
AR Khorsand, M Savoini, A Kirilyuk, AV Kimel, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Physical Review Letters 110, 107205, 2013
1112013
Highly efficient all-optical switching of magnetization in GdFeCo microstructures by interference-enhanced absorption of light
M Savoini, R Medapalli, B Koene, AR Khorsand, L Le Guyader, L Duò, ...
Physical Review B 86 (14), 140404, 2012
692012
Ultrafast Formation of a Charge Density Wave State in : Observation at Nanometer Scales Using Time-Resolved X-Ray Diffraction
C Laulhé, T Huber, G Lantz, A Ferrer, SO Mariager, S Grübel, J Rittmann, ...
Physical review letters 118 (24), 247401, 2017
662017
Experimental observation of a photon bouncing ball
G Della Valle, M Savoini, M Ornigotti, P Laporta, V Foglietti, M Finazzi, ...
Physical review letters 102 (18), 180402, 2009
562009
Ultrafast time-resolved magneto-optical imaging of all-optical switching in GdFeCo with femtosecond time-resolution and a μm spatial-resolution
Y Hashimoto, AR Khorsand, M Savoini, B Koene, D Bossini, A Tsukamoto, ...
Review of Scientific Instruments 85 (6), 2014
512014
Efficiency of ultrafast laser-induced demagnetization in GdFeCo alloys
R Medapalli, I Razdolski, M Savoini, AR Khorsand, A Kirilyuk, AV Kimel, ...
Physical Review B 86 (5), 054442, 2012
442012
THz generation and detection by fluorenone based organic crystals
M Savoini, L Huber, H Cuppen, E Abreu, M Kubli, MJ Neugebauer, ...
Acs Photonics 5 (3), 671-677, 2018
422018
Controlling Microsized Polymorphic Architectures with Distinct Linear and Nonlinear Optical Properties (vol 3, pg 948, 2015)
JL Xu, S Semin, J Cremers, LJ Wang, M Savoini, E Fron, E Coutino, ...
422015
Optical excitation of thin magnetic layers in multilayer structures
AR Khorsand, M Savoini, A Kirilyuk, T Rasing
Nature materials 13 (2), 101-102, 2014
352014
Nonequilibrium charge-density-wave order beyond the thermal limit
J Maklar, YW Windsor, CW Nicholson, M Puppin, P Walmsley, V Esposito, ...
Nature communications 12 (1), 2499, 2021
342021
Circular dichroism probed by two-photon fluorescence microscopy in enantiopure chiral polyfluorene thin films
M Savoini, X Wu, M Celebrano, J Ziegler, P Biagioni, SCJ Meskers, L Duò, ...
Journal of the American Chemical Society 134 (13), 5832-5835, 2012
322012
Magnetic Switching in Granular FePt Layers Promoted by Near-Field Laser Enhancement
PW Granitzka, E Jal, L Le Guyader, M Savoini, DJ Higley, T Liu, Z Chen, ...
Nano Letters 17 (4), 2426–2432, 2017
312017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20