Παρακολούθηση
Lefteris (Eleftherios) Angelis
Lefteris (Eleftherios) Angelis
Professor of Statistics and Information Systems, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csd.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Code quality analysis in open source software development
I Stamelos, L Angelis, A Oikonomou, GL Bleris
Information systems journal 12 (1), 43-60, 2002
4312002
A simulation tool for efficient analogy based cost estimation
L Angelis, I Stamelos
Empirical software engineering 5 (1), 35-68, 2000
2932000
Understanding knowledge sharing activities in free/open source software projects: An empirical study
SK Sowe, I Stamelos, L Angelis
Journal of Systems and Software 81 (3), 431-446, 2008
2062008
Ranking and clustering software cost estimation models through a multiple comparisons algorithm
N Mittas, L Angelis
IEEE Transactions on software engineering 39 (4), 537-551, 2012
1972012
Links between the personalities, views and attitudes of software engineers
R Feldt, L Angelis, R Torkar, M Samuelsson
Information and Software Technology 52 (6), 611-624, 2010
1642010
Software productivity and effort prediction with ordinal regression
P Sentas, L Angelis, I Stamelos, G Bleris
Information and software technology 47 (1), 17-29, 2005
1622005
On the use of Bayesian belief networks for the prediction of software productivity
I Stamelos, L Angelis, P Dimou, E Sakellaris
Information and software technology 45 (1), 51-60, 2003
1532003
Building a software cost estimation model based on categorical data
L Angelis, I Stamelos, M Morisio
Proceedings Seventh International Software Metrics Symposium, 4-15, 2001
1522001
The impact of information security events to the stock market: A systematic literature review
G Spanos, L Angelis
Computers & Security 58, 216-229, 2016
1502016
Open source software development should strive for even greater code maintainability
I Samoladas, I Stamelos, L Angelis, A Oikonomou
Communications of the ACM 47 (10), 83-87, 2004
1462004
The success factors powering industry-academia collaboration
C Wohlin, A Aurum, L Angelis, L Phillips, Y Dittrich, T Gorschek, H Grahn, ...
IEEE software 29 (2), 67-73, 2011
1312011
Competence assessment as an expert system for human resource management: A mathematical approach
M Bohlouli, N Mittas, G Kakarontzas, T Theodosiou, L Angelis, M Fathi
Expert Systems with Applications 70, 83-102, 2017
1232017
Selective fusion of heterogeneous classifiers
G Tsoumakas, L Angelis, I Vlahavas
Intelligent Data Analysis 9 (6), 511-525, 2005
1232005
Clinical effect of stereotyped B-cell receptor immunoglobulins in chronic lymphocytic leukaemia: a retrospective multicentre study
P Baliakas, A Hadzidimitriou, LA Sutton, E Minga, A Agathangelidis, ...
The lancet haematology 1 (2), e74-e84, 2014
1192014
An experimental investigation of personality types impact on pair effectiveness in pair programming
P Sfetsos, I Stamelos, L Angelis, I Deligiannis
Empirical Software Engineering 14 (2), 187-226, 2009
1102009
Identifying knowledge brokers that yield software engineering knowledge in OSS projects
S Sowe, I Stamelos, L Angelis
Information and Software Technology 48 (11), 1025-1033, 2006
1102006
Towards individualized software engineering: empirical studies should collect psychometrics
R Feldt, R Torkar, L Angelis, M Samuelsson
Proceedings of the 2008 international workshop on Cooperative and human …, 2008
1072008
A controlled experiment investigation of an object-oriented design heuristic for maintainability
I Deligiannis, I Stamelos, L Angelis, M Roumeliotis, M Shepperd
Journal of Systems and Software 72 (2), 129-143, 2004
1002004
Survival analysis on the duration of open source projects
I Samoladas, L Angelis, I Stamelos
Information and Software Technology 52 (9), 902-922, 2010
952010
An empirical study on views of importance of change impact analysis issues
P Rovegård, L Angelis, C Wohlin
IEEE transactions on Software Engineering 34 (4), 516-530, 2008
912008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20