Παρακολούθηση
Vikas Chandan
Vikas Chandan
Senior Scientist, Optimization and Control, Pacific Northwest National Laboratory
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pnnl.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling and optimization of a combined cooling, heating and power plant system
V Chandan, AT Do, B Jin, F Jabbari, J Brouwer, I Akrotirianakis, ...
2012 American Control Conference (ACC), 3069-3074, 2012
622012
Physics-constrained deep learning of multi-zone building thermal dynamics
J Drgoňa, AR Tuor, V Chandan, DL Vrabie
Energy and Buildings 243, 110992, 2021
602021
Optimal on–off control of refrigerated transport systems
B Li, R Otten, V Chandan, WF Mohs, J Berge, AG Alleyne
Control Engineering Practice 18 (12), 1406-1417, 2010
492010
Decentralized predictive thermal control for buildings
V Chandan, AG Alleyne
Journal of Process Control 24 (6), 820-835, 2014
462014
Optimal partitioning for the decentralized thermal control of buildings
V Chandan, A Alleyne
IEEE Transactions on Control Systems Technology 21 (5), 1756-1770, 2012
382012
An IoT-based data driven precooling solution for electricity cost savings in commercial buildings
A Vishwanath, V Chandan, K Saurav
IEEE Internet of Things Journal 6 (5), 7337-7347, 2019
372019
Sequence-to-sequence neural networks for short-term electrical load forecasting in commercial office buildings
E Skomski, JY Lee, W Kim, V Chandan, S Katipamula, B Hutchinson
Energy and Buildings 226, 110350, 2020
322020
A data driven pre-cooling framework for energy cost optimization in commercial buildings
A Vishwanath, V Chandan, C Mendoza, C Blake
Proceedings of the Eighth International Conference on Future Energy Systems …, 2017
232017
idr: Consumer and grid friendly demand response system
V Chandan, T Ganu, TK Wijaya, M Minou, G Stamoulis, G Thanos, ...
Proceedings of the 5th international conference on Future energy systems …, 2014
232014
Short paper: Data driven pre-cooling for peak demand reduction in commercial buildings
V Chandan, A Vishwanath, M Zhang, S Kalyanaraman
Proceedings of the 2nd ACM International Conference on Embedded Systems for …, 2015
212015
Optimal control architecture selection for thermal control of buildings
V Chandan, AG Alleyne
Proceedings of the 2011 American Control Conference, 2071-2076, 2011
212011
Predictive control of complex hydronic systems
V Chandan, S Mishra, AG Alleyne
Proceedings of the 2010 American Control Conference, 5112-5117, 2010
202010
Non-intrusive estimation and prediction of residential ac energy consumption
M Jain, A Singh, V Chandan
2016 IEEE international conference on Pervasive Computing and Communications …, 2016
192016
Minimizing energy costs of commercial buildings in developing countries
K Saurav, H Bansal, M Nawhal, V Chandan, V Arya
2016 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2016
182016
Modeling and control of hydronic building HVAC systems
V Chandan
182010
A learning framework for control-oriented modeling of buildings
J Rubio-Herrero, V Chandan, C Siegel, A Vishnu, D Vrabie
2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications …, 2017
172017
Portable+ A Ubiquitous And Smart Way Towards Comfortable Energy Savings
M Jain, A Singh, V Chandan
Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous …, 2017
172017
Methodologies for effective demand response messaging
M Jain, V Chandan, M Minou, G Thanos, TK Wijaya, A Lindt, A Gylling
2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2015
172015
Incentives and targeting policies for automated demand response contracts
M Minou, GD Stamoulis, G Thanos, V Chandan
2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2015
152015
Demand response for thermal fairness in district heating networks
S Bhattacharya, V Chandan, V Arya, K Kar
IEEE Transactions on Sustainable Energy 10 (2), 865-875, 2018
142018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20