Παρακολούθηση
Ernesto Exposito
Ernesto Exposito
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-pau.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enabling technologies for green internet of things
FK Shaikh, S Zeadally, E Exposito
IEEE Systems Journal 11 (2), 983-994, 2015
3482015
Towards the deployment of machine learning solutions in network traffic classification: A systematic survey
F Pacheco, E Exposito, M Gineste, C Baudoin, J Aguilar
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (2), 1988-2014, 2018
1762018
Handling big data: research challenges and future directions
I Anagnostopoulos, S Zeadally, E Exposito
The Journal of Supercomputing 72 (4), 1494-1516, 2016
1382016
End-to-end quality of service over heterogeneous networks
T Braun et al.
Springer Science & Business Media, 2008
1032008
A semantic big data platform for integrating heterogeneous wearable data in healthcare
E Mezghani, E Exposito, K Drira, M Da Silveira, C Pruski
Journal of medical systems 39 (12), 1-8, 2015
1002015
A model-driven methodology for the design of autonomic and cognitive IoT-based systems: Application to healthcare
E Mezghani, E Exposito, K Drira
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence 1 (3 …, 2017
712017
A collaborative methodology for tacit knowledge management: Application to scientific research
E Mezghani, E Exposito, K Drira
Future Generation Computer Systems 54, 450-455, 2016
662016
Knowledge as a service framework for disaster data management
K Grolinger, MAM Capretz, E Mezghani, E Exposito
2013 Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative …, 2013
622013
Autonomic computing in manufacturing process coordination in industry 4.0 context
M Sanchez, E Exposito, J Aguilar
Journal of industrial information integration 19, 100159, 2020
572020
Industry 4.0: survey from a system integration perspective
M Sanchez, E Exposito, J Aguilar
International Journal of Computer Integrated Manufacturing 33 (10-11), 1017-1041, 2020
532020
ARMISCOM: Autonomic reflective middleware for management service composition
J Vizcarrondo, J Aguilar, E Exposito, A Subias
2012 global information infrastructure and networking symposium (GIIS), 1-8, 2012
432012
Spécification et mise en œuvre d'un protocole de transport orienté Qualité de Service pour les applications multimédias
E Exposito
Doctorat de l’Institut National Polytechnique, Toulouse, France, 2003
42*2003
FPTP: the XQoS aware and fully programmable transport protocol
E Exposito, P Senac, M Diaz
The 11th IEEE International Conference on Networks, 2003. ICON2003., 249-254, 2003
402003
MAPE-K as a service-oriented architecture
J Vizcarrondo, J Aguilar, E Exposito, A Subias
IEEE Latin America Transactions 15 (6), 1163-1175, 2017
362017
Towards autonomous management of QoS through model-driven adaptability in communication-centric systems
AL Christophe Chassot, Karim Guennoun, Khalil Drira, Francois Armando ...
International Transactions on Systems Science and Applications, 2006
332006
Digital factory system for dynamic manufacturing network supporting networked collaborative product development
D Tchoffa, N Figay, P Ghodous, E Expósito, L Kermad, T Vosgien, ...
Data & Knowledge Engineering 105, 130-154, 2016
302016
CARMiCLOC: context awareness middleware in cloud computing
J Aguilar, M Jerez, E Exposito, T Villemur
2015 Latin American Computing Conference (CLEI), 1-10, 2015
272015
XQOS: XML-based QoS Specification Language
E Exposito, M Gineste, R Peyrichou, P Sénac, M Diaz
MMM 3, 7-10, 2003
272003
Building self-optimized communication systems based on applicative cross-layer information
E Exposito, M Gineste, L Dairaine, C Chassot
Computer Standards & Interfaces 31 (2), 354-361, 2009
262009
Enterprise Interoperability II
K Mertins, R Ruggaber, K Popplewell, X Xu
New challenges and, 2008
26*2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20