Παρακολούθηση
Graham Healy
Graham Healy
Assistant Professor, Dublin City University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα computing.dcu.ie
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Contrastive representation learning: A framework and review
PH Le-Khac, G Healy, AF Smeaton
Ieee Access 8, 193907-193934, 2020
301*2020
Overview of the NTCIR-14 Lifelog-3 Task
C Gurrin, H Joho, F Hopfgartner, L Zhou, VT Ninh, TK Le, R Albatal, ...
The 14th NTCIR Conference Evaluation of Information Access Technologies, 2019
1122019
Use of Neural Signals to Evaluate the Quality of Generative Adversarial Network Performance in Facial Image Generation
Z Wang, G Healy, A Smeaton, T Ward
Cognitive Computation, 2019
422019
Neural patterns of the implicit association test
GF Healy, L Boran, AF Smeaton
Frontiers in human neuroscience 9, 605, 2015
362015
Introduction to the fourth annual lifelog search challenge, LSC'21
C Gurrin, BÞ Jónsson, K Schöffmann, DT Dang-Nguyen, J Lokoč, MT Tran, ...
Proceedings of the 2021 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2021
352021
How interaction methods affect image segmentation: user experience in the task
R Hebbalaguppe, K McGuinness, J Kuklyte, G Healy, N O'Connor, ...
2013 1st IEEE Workshop on User-Centered Computer Vision (UCCV), 19-24, 2013
222013
Predicting cervical cancer using machine learning methods
R Alsmariy, G Healy, H Abdelhafez
International Journal of Advanced Computer Science and Applications 11 (7), 2020
202020
Eye fixation related potentials in a target search task
G Healy, AF Smeaton
2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2011
202011
Object segmentation in images using eeg signals
E Mohedano, G Healy, K McGuinness, X Giró-i-Nieto, NE O'Connor, ...
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia, 417-426, 2014
192014
A review of feature extraction and classification algorithms for image RSVP based BCI
Z Wang, G Healy, AF Smeaton, TE Ward
Signal processing and machine learning for brain-machine interfaces, 243-270, 2018
182018
Introduction to the Fifth Annual Lifelog Search Challenge, LSC’22
C Gurrin, L Zhou, G Healy, BÞ Jónsson, DT Dang-Nguyen, J Lokoč, ...
Proc. International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR’22). ACM …, 2022
162022
Optimising the number of channels in eeg-augmented image search
G Healy, AF Smeaton
Proceedings of HCI 2011 The 25th BCS Conference on Human Computer …, 2011
152011
Lifeseeker 2.0: Interactive lifelog search engine at lsc 2020
TK Le, VT Ninh, MT Tran, TA Nguyen, HD Nguyen, L Zhou, G Healy, ...
Proceedings of the Third Annual Workshop on Lifelog Search Challenge, 57-62, 2020
132020
An investigation of triggering approaches for the rapid serial visual presentation paradigm in brain computer interfacing
Z Wang, G Healy, AF Smeaton, TE Ward
2016 27th Irish Signals and Systems Conference (ISSC), 1-6, 2016
132016
Overview of the MediaEval 2022 predicting video memorability task
L Sweeney, MG Constantin, CH Demarty, C Fosco, AGS de Herrera, ...
arXiv preprint arXiv:2212.06516, 2022
122022
Overview of the MediaEval 2021 predicting media memorability task
RS Kiziltepe, MG Constantin, CH Demarty, G Healy, C Fosco, ...
arXiv preprint arXiv:2112.05982, 2021
122021
Exploring EEG for object detection and retrieval
E Mohedano, K McGuinness, G Healy, NE O'Connor, AF Smeaton, ...
Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia …, 2015
122015
Lifeseeker 3.0: An interactive lifelog search engine for lsc’21
TN Nguyen, TK Le, VT Ninh, MT Tran, N Thanh Binh, G Healy, A Caputo, ...
Association for Computing Machinery (ACM), 2021
112021
Neuroscore: A brain-inspired evaluation metric for generative adversarial networks
Z Wang, Q She, AF Smeaton, TE Ward, G Healy
arXiv preprint arXiv:1905.04243, 2019
112019
Predicting risk of suicide using resting state heart rate
D Sikander, M Arvaneh, F Amico, G Healy, T Ward, D Kearney, ...
2016 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual …, 2016
112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20