Andreas Skarlatoudis
Andreas Skarlatoudis
Dr. Seismologist
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Empirical peak ground-motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris, N Theodulidis, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 93 (6), 2591-2603, 2003
1232003
Ground motion attenuation relations for shallow earthquakes in Greece
B Margaris, C Papazachos, C Papaioannou, N Theodulidis, I Kalogeras, ...
12th European Conference on Earthquake Engineering 12ECEE, London, UK, 2002
522002
HEAD 1.0: A Unified Hellenic accelerogram database
N Theodulidis, I Kalogeras, C Papazachos, V Karastathis, B Margaris, ...
Seismological Research Letters 75 (1), 36-45, 2004
482004
Along-arc and back-arc attenuation, site response, and source spectrum for the intermediate-depth 8 January 2006 M 6.7 Kythera, Greece, earthquake
DM Boore, AA Skarlatoudis, BN Margaris, CB Papazachos, C Ventouzi
Bulletin of the Seismological Society of America 99 (4), 2410-2434, 2009
312009
Determination of noise spectra from strong motion data recorded in Greece
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris
Journal of seismology 7 (4), 533-540, 2003
252003
Source‐Scaling Relations of Interface Subduction Earthquakes for Strong Ground Motion and Tsunami Simulation
AA Skarlatoudis, PG Somerville, HK Thio
Bulletin of the Seismological Society of America 106 (4), 1652-1662, 2016
232016
Ground‐Motion Prediction Equations of Intermediate‐Depth Earthquakes in the Hellenic Arc, Southern Aegean Subduction Area
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris, C Ventouzi, I Kalogeras, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 103 (3), 1952-1968, 2013
202013
The dependence of peak horizontal acceleration on magnitude and distance for small magnitude earthquakes in Greece
A Skarlatoudis, N Theodulidis, C Papaioannou, Z Roumelioti
Proceedings of Thirteenth World Conference on Earthquake Engineering, paper, 2004
192004
Erratum to empirical peak ground-motion predictive relations for shallow earthquakes in Greece
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris, N Theodulidis, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 97 (6), 2219-2221, 2007
182007
Combination of acceleration-sensor and broadband velocity-sensor recordings for attenuation studies: the case of the 8 January 2006 Kythera intermediate-depth earthquake
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris, C Papaioannou, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 99 (2A), 694-704, 2009
16*2009
BROADBAND STRONG GROUND MOTION SIMULATIONS OF LARGE SUBDUCTION EARTHQUAKES
AA Skarlatoudis, PG Somerville, HK Thio, J Bayless
Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 0
13*
Preliminary Study of the Strong Ground Motions of the Tohoku, Japan, Earthquake of 11 March 2011: Assessing the Influence of Anelastic Attenuation and Rupture Directivity
AA Skarlatoudis, CB Papazachos
Seismological Research Letters 83 (1), 119-129, 2012
112012
Assessment of seismic design motions at low probabilities: comparing Australia and New Zealand
P Somerville, J Bayless, A Skarlatoudis, HK Thio
Proceedings of the Australian Earthquake Engineering Conference, Hobart …, 2013
102013
Recent advances in Greece on strong-motion networking and data processing
A Skarlatoudis, B Margaris, C Papazachos
The consortium of organizations for strong-motion observation systems …, 2004
102004
Stochastic Strong Ground Motion Simulation of the Southern Aegean Sea Benioff Zone Intermediate‐Depth EarthquakesStochastic Strong Ground Motion Simulation of the Southern …
C Kkallas, CB Papazachos, BN Margaris, D Boore, C Ventouzi, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 108 (2), 946-965, 2018
62018
Stochastic Strong Ground Motion Simulation of the Southern Aegean Sea Benioff Zone Intermediate‐Depth EarthquakesStochastic Strong Ground Motion Simulation of the Southern …
C Kkallas, CB Papazachos, BN Margaris, D Boore, C Ventouzi, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 108 (2), 946-965, 2018
62018
Site-Response Study of Thessaloniki (Northern Greece) for the 4 July 1978 M 5.1 Aftershock of the June 1978 M 6.5 Sequence Using a 3D Finite-Difference Approach
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, N Theodoulidis
Bulletin of the Seismological Society of America 102, 722-737, 2012
62012
Local site‐effects for the city of Thessaloniki (N. Greece) using a 3‐D finite‐difference method: a case of complex dependence on source and model parameters
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, N Theodoulidis, J Kristek, P Moczo
Geophysical Journal International 182 (1), 279-298, 2010
62010
Source scaling relations of subduction earthquakes for strong ground motion and tsunami prediction
P Somerville, A Skarlatoudis, HK Thio
Final Rept., US Geol. Surv. Award G13AP00028, 2015
52015
Spatial distribution of site effects and wave propagation properties in Thessaloniki (N. Greece) using a 3‐D finite difference method
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, N Theodoulidis
Geophysical Journal International 185 (1), 485-513, 2011
52011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20