Παρακολούθηση
Christel Chamaret
Christel Chamaret
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα interdigital.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LIRIS-ACCEDE: A video database for affective content analysis
Y Baveye, E Dellandrea, C Chamaret, L Chen
IEEE Transactions on Affective Computing 6 (1), 43-55, 2015
2612015
Deep learning vs. kernel methods: Performance for emotion prediction in videos
Y Baveye, E Dellandréa, C Chamaret, L Chen
2015 international conference on affective computing and intelligent …, 2015
812015
Adaptive 3D rendering based on region-of-interest
C Chamaret, S Godeffroy, P Lopez, O Le Meur
Stereoscopic Displays and Applications XXI 7524, 291-302, 2010
742010
The mediaeval 2016 emotional impact of movies task
E Dellandréa, L Chen, Y Baveye, MV Sjöberg, C Chamaret
CEUR Workshop Proceedings, 2016
692016
A Survey of Color Mapping and its Applications.
HS Faridul, T Pouli, C Chamaret, J Stauder, A Trémeau, E Reinhard
Eurographics (State of the Art Reports) 3 (2), 1, 2014
682014
A large video database for computational models of induced emotion
Y Baveye, JN Bettinelli, E Dellandréa, L Chen, C Chamaret
2013 Humaine Association Conference on Affective Computing and Intelligent …, 2013
642013
Affective video content analysis: A multidisciplinary insight
Y Baveye, C Chamaret, E Dellandréa, L Chen
IEEE Transactions on Affective Computing 9 (4), 396-409, 2017
622017
Colour mapping: A review of recent methods, extensions and applications
HS Faridul, T Pouli, C Chamaret, J Stauder, E Reinhard, D Kuzovkin, ...
Computer Graphics Forum 35 (1), 59-88, 2016
562016
Spatio-temporal combination of saliency maps and eye-tracking assessment of different strategies
C Chamaret, JC Chevet, O Le Meur
2010 Ieee International Conference on Image Processing, 1077-1080, 2010
502010
Attention-based video reframing: Validation using eye-tracking
C Chamaret, O Le Meur
2008 19th International Conference on Pattern Recognition, 1-4, 2008
362008
Saliency-guided consistent color harmonization
Y Baveye, F Urban, C Chamaret, V Demoulin, P Hellier
International Workshop on Computational Color Imaging, 105-118, 2013
282013
Medium spatial frequencies, a strong predictor of salience
F Urban, B Follet, C Chamaret, O Le Meur, T Baccino
Cognitive Computation 3 (1), 37-47, 2011
272011
Method and device for calibration-free gaze estimation
PB Nguyen, J Fleureau, C Chamaret, P Guillotel
US Patent 9,965,860, 2018
212018
Continuous arousal self-assessments validation using real-time physiological responses
T Li, Y Baveye, C Chamaret, E Dellandréa, L Chen
Proceedings of the 1st International Workshop on Affect & Sentiment in …, 2015
192015
Descriptor-based image colorization and regularization
D Kuzovkin, C Chamaret, T Pouli
International Workshop on Computational Color Imaging, 59-68, 2015
172015
Color video processing system and method, and corresponding computer program
C Chamaret, Y Baveye, F Urban
US Patent App. 14/484,700, 2015
162015
From crowdsourced rankings to affective ratings
Y Baveye, E Dellandrea, C Chamaret, L Chen
2014 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2014
152014
Calibration-free gaze tracking using particle filter
PB Nguyen, J Fleureau, C Chamaret, P Guillotel
2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 1-6, 2013
152013
No-reference harmony-guided quality assessment
C Chamaret, F Urban
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
152013
How to measure the relevance of a retargeting approach?
C Chamaret, OL Meur, P Guillotel, JC Chevet
European Conference on Computer Vision, 156-168, 2010
142010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20