Παρακολούθηση
Sotirios Grammatikos
Sotirios Grammatikos
Professor, Dept. of Manufacturing & Civil Engineering, Norwegian University of Science & Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntnu.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fused deposition modeling-based additive manufacturing (3D printing): techniques for polymer material systems
SC Daminabo, S Goel, SA Grammatikos, HY Nezhad, VK Thakur
Materials today chemistry 16, 100248, 2020
2332020
On the response to hygrothermal aging of pultruded FRPs used in the civil engineering sector
SA Grammatikos, M Evernden, J Mitchels, B Zafari, JT Mottram, ...
Materials & Design 96, 283-295, 2016
1002016
Moisture uptake characteristics of a pultruded fibre reinforced polymer flat sheet subjected to hot/wet aging
SA Grammatikos, B Zafari, MC Evernden, JT Mottram, JM Mitchels
Polymer Degradation and Stability 121, 407-419, 2015
702015
On the electrical properties of multi scale reinforced composites for damage accumulation monitoring
SA Grammatikos, AS Paipetis
Composites Part B: Engineering 43 (6), 2687-2696, 2012
662012
Thermal cycling effects on the durability of a pultruded GFRP material for off-shore civil engineering structures
SA Grammatikos, RG Jones, M Evernden, JR Correia
Composite Structures 153, 297-310, 2016
612016
Thermal properties of asphalt concrete: A numerical and experimental study
R Mirzanamadi, P Johansson, SA Grammatikos
Construction and Building Materials 158, 774-785, 2018
582018
Current injection phase thermography for low-velocity impact damage identification in composite laminates
SA Grammatikos, EZ Kordatos, TE Matikas, C David, AS Paipetis
Materials & Design 55, 429-441, 2014
492014
Continuous debonding monitoring of a patch repaired helicopter stabilizer: Damage assessment and analysis
S Pavlopoulou, SA Grammatikos, EZ Kordatos, K Worden, AS Paipetis, ...
Composite Structures 127, 231-244, 2015
382015
Multi-scale computational homogenisation to predict the long-term durability of composite structures
CJP Z. Ullah, Ł. Kaczmarczyk, S.A. Grammatikos, M.C. Evernden
Computers & Structures, 2016
33*2016
3D printed thermoelectric polyurethane/multiwalled carbon nanotube nanocomposites: a novel approach towards the fabrication of flexible and stretchable organic thermoelectrics
L Tzounis, M Petousis, S Grammatikos, N Vidakis
Materials 13 (12), 2879, 2020
322020
Carbon nanotube growth on high modulus carbon fibres: Morphological and interfacial characterization
O Boura, EΚ Diamanti, SA Grammatikos, D Gournis, AS Paipetis
Surface and interface analysis 45 (9), 1372-1381, 2013
312013
Effect of stacking sequence on the performance of hybrid natural/synthetic fiber reinforced polymer composite laminates
SC Das, D Paul, SA Grammatikos, MAB Siddiquee, S Papatzani, P Koralli, ...
Composite Structures 276, 114525, 2021
282021
Impedance spectroscopy as a tool for moisture uptake monitoring in construction composites during service
SA Grammatikos, RJ Ball, M Evernden, RG Jones
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2017
272017
Real-time debonding monitoring of composite repaired materials via electrical, acoustic, and thermographic methods
SA Grammatikos, EZ Kordatos, TE Matikas, AS Paipetis
Journal of materials engineering and performance 23 (1), 169-180, 2014
272014
Enhanced mechanical, thermal and antimicrobial properties of additively manufactured polylactic acid with optimized nano silica content
N Vidakis, M Petousis, E Velidakis, N Mountakis, L Tzounis, M Liebscher, ...
Nanomaterials 11 (4), 1012, 2021
262021
Comparative life cycle assessment of cotton and other natural fibers for textile applications
AD La Rosa, S Grammatikos
Fibers, 2019
252019
On the fatigue response of a bonded repaired aerospace composite using thermography
SA Grammatikos, EZ Kordatos, TE Matikas, AS Paipetis
Composite Structures 188, 461-469, 2018
242018
Polyamide 12/multiwalled carbon nanotube and carbon black nanocomposites manufactured by 3D printing fused filament fabrication: A comparison of the electrical, thermoelectric …
N Vidakis, M Petousis, L Tzounis, E Velidakis, N Mountakis, ...
C 7 (2), 38, 2021
192021
Innovative non-destructive evaluation and damage characterisation of composite aerostructures using thermography
SA Grammatikos, EZ Kordatos, NM Barkoula, TE Matikas, AS Paipetis
Plastics, Rubber and Composites 40 (6-7), 342-348, 2011
172011
Optimization of the filler concentration on fused filament fabrication 3D printed polypropylene with titanium dioxide nanocomposites
N Vidakis, M Petousis, E Velidakis, L Tzounis, N Mountakis, J Kechagias, ...
Materials 14 (11), 3076, 2021
162021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20