Παρακολούθηση
Marie-Pierre Aubry
Marie-Pierre Aubry
Professor of Geological Sciences, Rutgers University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eps.rutgers.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy
WA Berggren, DV Kent, CC Swisher, MP Aubry
48041995
Formation of the Isthmus of Panama
A O’Dea, HA Lessios, AG Coates, RI Eytan, SA Restrepo-Moreno, ...
Science advances 2 (8), e1600883, 2016
6072016
Geochronology, time scales and global stratigraphic correlation
WA Berggren, DV Kent, MP Aubry, J Hardenbol
477*1995
The geology of the Darien, Panama, and the late Miocene-Pliocene collision of the Panama arc with northwestern South America
AG Coates, LS Collins, MP Aubry, WA Berggren
GSA Bulletin 116 (11-12), 1327-1344, 2004
4282004
The rise of oxygen over the past 205 million years and the evolution of large placental mammals
PG Falkowski, ME Katz, AJ Milligan, K Fennel, BS Cramer, MP Aubry, ...
Science 309 (5744), 2202-2204, 2005
3582005
Orbital climate forcing of δ13C excursions in the late Paleocene–early Eocene (chrons C24n–C25n)
BS Cramer, JD Wright, DV Kent, MP Aubry
Paleoceanography 18 (4), 2003
3272003
Biogeography of the late Paleocene benthic foraminiferal extinction
E Thomas, MP Aubry
Late Paleocene-Early Eocene climatic and biotic events in the marine and …, 1998
3231998
Intrusion of basaltic sills into highly porous sediments, and resulting hydrothermal activity
G Einsele, JM Gieskes, J Curray, DM Moore, E Aguayo, MP Aubry, ...
Nature 283 (5746), 441-445, 1980
3131980
13. Late Paleogene Calcareous Nannoplankton Evolution: A Tale of Climatic Deterioration
MP Aubry
Eocene-Oligocene climatic and biotic evolution, 272-309, 2014
2552014
The late Miocene Panama isthmian strait
LS Collins, AG Coates, WA Berggren, MP Aubry, J Zhang
Geology 24 (8), 687-690, 1996
2211996
The Oligo-/Miocene Qom Formation (Iran): evidence for an early Burdigalian restriction of the Tethyan Seaway and closure of its Iranian gateways
M Reuter, WE Piller, M Harzhauser, O Mandic, B Berning, F Rögl, A Kroh, ...
International Journal of Earth Sciences 98 (3), 627-650, 2009
2042009
The Global Standard Stratotype-section and Point (GSSP) for the base of the Eocene Series in the Dababiya section (Egypt)
MP Aubry, K Ouda, C Dupuis, A William, JA Van Couvering
Episodes Journal of International Geoscience 30 (4), 271-286, 2007
1942007
The Apectodinium acme and terrestrial discharge during the Paleocene–Eocene thermal maximum: new palynological, geochemical and calcareous nannoplankton observations at Tawanui …
EM Crouch, GR Dickens, H Brinkhuis, MP Aubry, CJ Hollis, KM Rogers, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 194 (4), 387-403, 2003
1942003
An osmium isotope excursion associated with the late Paleocene thermal maximum: Evidence of intensified chemical weathering
G Ravizza, RN Norris, J Blusztajn, MP Aubry
Paleoceanography 16 (2), 155-163, 2001
1922001
Origin and evolution of coccolithophores: from coastal hunters to oceanic farmers
C de Vargas, MP Aubry, IAN Probert, J Young
Evolution of primary producers in the sea, 251-285, 2007
1902007
Eocene–Oligocene global climate and sea-level changes: St. Stephens Quarry, Alabama
KG Miller, JV Browning, MP Aubry, BS Wade, ME Katz, AA Kulpecz, ...
Geological Society of America Bulletin 120 (1-2), 34-53, 2008
1872008
The Dababiya Quarry Section: Lithostratigraphy, clay mineralogy, geochemistry and paleontology
C Dupuis, MP Aubry, E Steurbaut, WA Berggren, K Ouda, R Magioncalda, ...
Micropaleontology 49 (Suppl_1), 41-59, 2003
1832003
Paleogene geochronology: an integrated approach
MP Aubry, WA Berggren, DV Kent, JJ Flynn, KD Klitgord, JD Obradovich, ...
Paleoceanography 3 (6), 707-742, 1988
1801988
Early Paleogene calcareous nannoplankton evolution: a tale of climatic amelioration
MP Aubry
Late Paleocene-Early Eocene climatic and biotic events in the marine and …, 1998
1591998
Oligocene-Miocene biostratigraphy, magnetostratigraphy, and isotopic stratigraphy of the western North Atlantic
KG Miller, MP Aubry, MJ Khan, AJ Melillo, DV Kent, WA Berggren
Geology 13 (4), 257-261, 1985
1531985
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20