Παρακολούθηση
Jonathan Browder
Jonathan Browder
Facebook Reality Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oculus.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lower bounds for Buchsbaum* complexes
J Browder, S Klee
European Journal of Combinatorics 32 (1), 146-153, 2011
142011
A classification of the face numbers of Buchsbaum simplicial posets
J Browder, S Klee
Mathematische Zeitschrift 277 (3-4), 937-952, 2014
62014
Cellular resolutions of ideals defined by nondegenerate simplicial homomorphisms
B Braun, J Browder, S Klee
Israel Journal of Mathematics 196 (1), 321-344, 2013
62013
Face numbers of generalized balanced Cohen-Macaulay complexes
J Browder, I Novik
Combinatorica 31 (6), 669-689, 2011
32011
Cellular resolutions of ideals defined by simplicial homomorphisms
B Braun, J Browder, S Klee
arXiv preprint arXiv:1103.1275, 2011
22011
Face numbers of certain Cohen–Macaulay flag complexes
J Browder
SIAM Journal on Discrete Mathematics 25 (4), 1768-1777, 2011
12011
Shellable complexes from multicomplexes
J Browder
Journal of Algebraic Combinatorics 32, 99-112, 2010
12010
A Combinatorial Classification of Buchsbaum Simplicial Posets
J Browder, S Klee
Combinatorial Methods in Topology and Algebra, 63-68, 2015
2015
Bucshbaum simplicial posets
J Browder, S Klee
Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science, 2014
2014
Bucshbaum simplicial posets
J Browder, S Klee
Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science, 2014
2014
Representations of cyclic groups acting on complete simplicial fans
J Browder
Journal of Combinatorial Theory, Series A 117 (6), 766-775, 2010
2010
Proper group actions and the face structure of simplicial complexes
JD Browder
Washington University, 2009
2009
JOURNAL OF ALGEBRAIC COMBINATORICS
J Browder
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13