Παρακολούθηση
Sebastian Zanlongo
Sebastian Zanlongo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fiu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
In-network trajectory privacy preservation
M Guo, X Jin, N Pissinou, S Zanlongo, B Carbunar, SS Iyengar
ACM Computing Surveys (CSUR) 48 (2), 1-29, 2015
172015
Evaluation of UTM Strategic Deconfliction Through End-to-End Simulation
M Egorov, A Evans, S Campbell, T Evans, S Zanlongo, T Young
Proceedings of the Fourteenth USA/Europe Air Traffic Management Research and …, 2021
62021
Multi-robot scheduling and path-planning for non-overlapping operator attention
SA Zanlongo, F Abodo, P Long, T Padir, L Bobadilla
2018 Second IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 87-94, 2018
62018
An automated methodology for worker path generation and safety assessment in construction projects
MM Rahman, L Bobadilla, A Mostafavi, T Carmenate, SA Zanlongo
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 15 (2), 479-491, 2016
62016
A coupled discrete-event and motion planning methodology for automated safety assessment in construction projects
MM Rahman, T Carmenate, L Bobadilla, S Zanlongo, A Mostafavi
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 3849-3855, 2015
62015
Scheduling and path-planning for operator oversight of multiple robots
SA Zanlongo, P Dirksmeier, P Long, T Padir, L Bobadilla
Robotics 10 (2), 57, 2021
52021
Multi-robot planning for non-overlapping operator attention allocation
SA Zanlongo, M Rahman, F Abodo, L Bobadilla
2017 First IEEE International Conference on Robotic Computing (IRC), 109-112, 2017
42017
Scheduling and path planning for computational ferrying
SA Zanlongo, AC Wilson, L Bobadilla, T Sookoor
MILCOM 2016-2016 IEEE Military Communications Conference, 636-641, 2016
42016
An Investigative Study Into An Autonomous UAS Traffic Management System For Congested Airspace Safety
L Watkins, N Sarfaraz, S Zanlongo, J Silbermann, T Young, R Sleight
2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC …, 2021
32021
Development of informative path planning for inspection of the Hanford tank farm
SA Zanlongo, L Bobadilla, D McDaniel, YT Tan
2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2297-2303, 2019
32019
A non-invasive sensing system for decoding occupancy behaviors affecting building energy performance
TS Carmenate, D Leante, SA Zanlongo, L Bobadilla, A Mostafavi
Computing in Civil Engineering 2015, 263-270, 2015
32015
Path-planning of miniature rovers for inspection of the hanford high-level waste double shell tanks
SA Zanlongo, L Bobadilla, YT Tan
Florida Conference on Recent Advances in Robotics (FCRAR), 2017
22017
The space digital dome: Autonomous defense of space vehicles from radio frequency interference
G Falco, NG Gordon, A Byerly, A Grotto, J Siegel, S Zanlongo
2022 IEEE Aerospace Conference (AERO), 1-8, 2022
12022
Runtime Assurance for Intelligent Cyber-Physical Systems
V Dementyeva, C Hickert, N Sarfaraz, S Zanlongo, T Sookoor
2022 ACM/IEEE 13th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS …, 2022
2022
Agile services and analysis framework for autonomous and autonomic critical infrastructure
J Maurio, P Wood, S Zanlongo, J Silbermann, T Sookoor, A Lorenzo, ...
Innovations in Systems and Software Engineering, 1-12, 2021
2021
Assuring Autonomous UAS Traffic Management Systems Using Explainable, Fuzzy Logic, Black Box Monitoring
D Hamilton, L Watkins, S Zanlongo, C Leeper, R Sleight, J Silbermann, ...
2021 10th International Conference on Information and Automation for …, 2021
2021
Autonomous Radiation Mapping and Quantification Using an Unmanned Ground Vehicle
A Abrahao, T Aucott, A Alrashide, J Adams, S Zanlongo, D McDaniel, ...
Transactions 121 (1), 1597-1599, 2019
2019
Planning, Scheduling, and Deploying for Computational Ferrying
SA Zanlongo, AC Wilson, L Bobadilla, T Sookoor
International Journal of Next-Generation Computing, 66-80, 2019
2019
Gamma-ray raster imaging with robotic data collection. FY18 report
T Aucott, T Whiteside, W Wells, S Zanlongo
Savannah River Site (SRS), Aiken, SC (United States). Savannah River …, 2018
2018
Informative Path Planning for Mapping Radiation
SA Zanlongo, YT Tan, T Aucott
Transactions 119 (1), 1347-1348, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20