Παρακολούθηση
Jianmin Jiang
Jianmin Jiang
China 1000-plan Distinguished Professor, Shenzhen University, China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα szu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A simple pooling-based design for real-time salient object detection
JJ Liu, Q Hou, MM Cheng, J Feng, J Jiang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
6362019
Medical image analysis with artificial neural networks
J Jiang, P Trundle, J Ren
Computerized Medical Imaging and Graphics 34 (8), 617-631, 2010
4042010
A novel feature selection approach for biomedical data classification
Y Peng, Z Wu, J Jiang
Journal of Biomedical Informatics 43 (1), 15-23, 2010
2812010
Image compression with neural networks–a survey
J Jiang
Signal processing: image Communication 14 (9), 737-760, 1999
2751999
Authentication protocols for internet of things: a comprehensive survey
MA Ferrag, LA Maglaras, H Janicke, J Jiang, L Shu
Security and Communication Networks 2017, 2017
2362017
The spatial relationship of DCT coefficients between a block and its sub-blocks
J Jiang, G Feng
IEEE transactions on signal processing 50 (5), 1160-1169, 2002
1802002
Data augmentation for eeg-based emotion recognition with deep convolutional neural networks
F Wang, S Zhong, J Peng, J Jiang, Y Liu
International conference on multimedia modeling, 82-93, 2018
1602018
Offline handwritten Arabic cursive text recognition using Hidden Markov Models and re-ranking
JH AlKhateeb, J Ren, J Jiang, H Al-Muhtaseb
Pattern Recognition Letters 32 (8), 1081-1088, 2011
1432011
JPEG compressed image retrieval via statistical features
G Feng, J Jiang
Pattern recognition 36 (4), 977-985, 2003
1332003
A cybersecurity detection framework for supervisory control and data acquisition systems
T Cruz, L Rosa, J Proença, L Maglaras, M Aubigny, L Lev, J Jiang, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 12 (6), 2236-2246, 2016
1292016
Perceptual image hashing based on virtual watermark detection
F Khelifi, J Jiang
IEEE Transactions on Image Processing 19 (4), 981-994, 2009
1282009
A deep-learning based feature hybrid framework for spatiotemporal saliency detection inside videos
Z Wang, J Ren, D Zhang, M Sun, J Jiang
Neurocomputing 287, 68-83, 2018
1242018
Hybrid sampling-based clustering ensemble with global and local constitutions
Y Yang, J Jiang
IEEE transactions on neural networks and learning systems 27 (5), 952-965, 2015
1082015
Context-aware and energy-driven route optimization for fully electric vehicles via crowdsourcing
Y Wang, J Jiang, T Mu
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 14 (3), 1331-1345, 2013
1022013
Sparse unsupervised dimensionality reduction for multiple view data
Y Han, F Wu, D Tao, J Shao, Y Zhuang, J Jiang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 22 (10), 1485 …, 2012
972012
A fuzzy logic approach for detection of video shot boundaries
H Fang, J Jiang, Y Feng
Pattern Recognition 39 (11), 2092-2100, 2006
952006
Direct content access and extraction from JPEG compressed images
J Jiang, A Armstrong, GC Feng
Pattern Recognition 35 (11), 2511-2519, 2002
952002
A novel clustering method for static video summarization
J Wu, S Zhong, J Jiang, Y Yang
Multimedia Tools and Applications 76 (7), 9625-9641, 2017
932017
A systematic review of data protection and privacy preservation schemes for smart grid communications
MA Ferrag, LA Maglaras, H Janicke, J Jiang, L Shu
Sustainable cities and society 38, 806-835, 2018
872018
A new robust watermarking scheme for color image in spatial domain
I Nasir, Y Weng, J Jiang
2007 Third International IEEE Conference on Signal-Image Technologies and …, 2007
832007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20