Παρακολούθηση
Silviu Jipa
Silviu Jipa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα valahia.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
IR and X-ray characterization of the ferromagnetic phase of pyrolysed polyacrylonitrile
R Setnescu, S Jipa, T Setnescu, W Kappel, S Kobayashi, Z Osawa
Carbon 37 (1), 1-6, 1999
981999
Chemiluminescence study on the oxidation of several polyolefins—I. Thermal-induced degradation of additive-free polyolefins
R Setnescu, S Jipa, Z Osawa
Polymer degradation and stability 60 (2-3), 377-383, 1998
961998
Radiochemical oxidation of ethylene–propylene elastomers in the presence of some phenolic antioxidants
T Zaharescu, M Giurginca, S Jipa
Polymer degradation and Stability 63 (2), 245-251, 1999
821999
The effect of metals on thermal degradation of polyethylenes
LM Gorghiu, S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, I Mihalcea
Polymer Degradation and Stability 84 (1), 7-11, 2004
792004
Radiation processing of polyolefin blends. I. Crosslinking of EPDM–PP blends
T Zaharescu, R Setnescu, S Jipa, T Setnescu
Journal of Applied Polymer Science 77 (5), 982-987, 2000
672000
Assessment on radiochemical recycling of butyl rubber
T Zaharescu, C Cazac, S Jipa, R Setnescu
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2001
532001
Chemiluminescence study of thermal and photostability of polyethylene
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, T Setnescu, MJS Brites, AMG Silva, ...
Polymer international 48 (5), 414-420, 1999
461999
Chemiluminescence study on the oxidation of several polyolefins: II. Chemiluminescence from γ-irradiated polymers
R Setnescu, S Jipa, T Setnescu, C Podină, Z Osawa
Polymer degradation and stability 61 (1), 109-117, 1998
431998
Chemiluminescence investigation of thermo-oxidative degradation of polyethylenes stabilized with fullerenes
S Jipa, T Zaharescu, B Gigante, C Santos, R Setnescu, T Setnescu, ...
Polymer degradation and stability 80 (2), 209-216, 2003
362003
Efficiency assessment of additives in thermal degradation of i-PP by chemiluminescence I. Triazines
S Jipa, R Setnescu, T Setnescu, T Zaharescu
Polymer Degradation and Stability 68 (2), 159-164, 2000
342000
Effects of some secondary amines on the oxidation of ethylene–propylene elastomers
T Zaharescu, S Jipa, R Setnescu, D Wurm, MJS Brites, MAF Esteves, ...
Polymer degradation and stability 68 (1), 83-86, 2000
332000
Effect of calixarenes on thermal stability of polyethylenes
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, T Setnescu, M Dumitru, LM Gorghiu, ...
Polymer degradation and stability 80 (2), 203-208, 2003
322003
Radiochemical processing of EPDM/NR blends
T Zaharescu, S Jipa, M Giurginca
Journal of Macromolecular Science—Pure and Applied Chemistry 35 (7), 1093-1102, 1998
301998
Determination of total antioxidant activity of wines using a flow injection method with chemiluminescence detection
CV Popa, AF Danet, S Jipa, T Zaharescu
Rev. Chim.(Bucharest) 61 (11), 2010
272010
Thermal stability of additivated isotactic polypropylene
T Zaharescu, S Jipa, R Setnescu, C Santos, B Gigante, I Mihalcea, ...
Polymer Bulletin 49, 289-296, 2002
262002
Radiochemical modifications in polymers
T Zaharescu, S Jipa, W Kappel, E Burzo
Landolt-Börnstein Numerical Data and Functional Relationships in Science and …, 2010
252010
Kinetic approach on stabilization of LDPE in the presence of carnosic acid and related compounds. I. Thermal investigation
S Jipa, T Zaharescu, R Setnescu, LM Gorghiu, C Dumitrescu, C Santos, ...
Journal of applied polymer science 95 (6), 1571-1577, 2005
242005
Dosimetric characteristics of alkaline-earth tetraborates radiothermoluminescent detectors
J Paun, A Iozsa, S Jipa
Radiochem. Radioanal. Lett.;(Hungary) 28 (5), 1977
241977
Chemiluminescence of isotactic polypropylene induced by photo‐oxidative degradation and natural weathering
S Jipa, R Setnescu, T Zaharescu, T Setnescu, M Kaci, N Touati
Journal of applied polymer science 102 (5), 4623-4629, 2006
232006
Evaluation of compatibility of EPDM and butyl rubber—II. Thermal and radiation stability
T Zaharescu, S Jipa, M Giurginca, C Podina
Polymer degradation and stability 62 (3), 569-574, 1998
231998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20