Παρακολούθηση
Nicholas J Jackson
Nicholas J Jackson
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mednet.ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Short and long sleep duration associated with race/ethnicity, sociodemographics, and socioeconomic position
J Whinnery, N Jackson, P Rattanaumpawan, MA Grandner
Sleep 37 (3), 601-611, 2014
3212014
Sleep disturbance is associated with cardiovascular and metabolic disorders
MA GRANDNER, NJ JACKSON, VM PAK, PR GEHRMAN
Journal of Sleep Research, 2011
3052011
Dietary nutrients associated with short and long sleep duration. Data from a nationally representative sample
MA Grandner, N Jackson, JR Gerstner, KL Knutson
Appetite 64, 71-80, 2013
2972013
Tongue fat and its relationship to obstructive sleep apnea
AM Kim, BT Keenan, N Jackson, EL Chan, B Staley, H Poptani, ...
Sleep 37 (10), 1639-1648, 2014
2812014
Sleep symptoms, race/ethnicity, and socioeconomic position
MA Grandner, MER Petrov, P Rattanaumpawan, N Jackson, A Platt, ...
Journal of clinical sleep medicine 9 (9), 897-905, 2013
2522013
Risk factors for sleep-disordered breathing in pregnancy
GW Pien, AI Pack, N Jackson, G Maislin, GA Macones, RJ Schwab
Thorax 69 (4), 371-377, 2014
2322014
Sleep duration versus sleep insufficiency as predictors of cardiometabolic health outcomes
NG Altman, B Izci-Balserak, E Schopfer, N Jackson, P Rattanaumpawan, ...
Sleep medicine 13 (10), 1261-1270, 2012
2162012
Sleep symptoms associated with intake of specific dietary nutrients
MA Grandner, N Jackson, JR Gerstner, KL Knutson
Journal of sleep research 23 (1), 22-34, 2014
2132014
Impact of adolescent marijuana use on intelligence: Results from two longitudinal twin studies
NJ Jackson, JD Isen, R Khoddam, D Irons, C Tuvblad, WG Iacono, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (5), E500-E508, 2016
2052016
Age and sleep disturbances among American men and women: data from the US Behavioral Risk Factor Surveillance System
MA Grandner, JL Martin, NP Patel, NJ Jackson, PR Gehrman, G Pien, ...
Sleep 35 (3), 395-406, 2012
1902012
Extreme sleep durations and increased C-reactive protein: effects of sex and ethnoracial group
MA Grandner, OM Buxton, N Jackson, M Sands-Lincoln, A Pandey, ...
Sleep 36 (5), 769-779, 2013
1472013
Social and behavioral determinants of perceived insufficient sleep
MA Grandner, NJ Jackson, B Izci-Balserak, RA Gallagher, ...
Frontiers in neurology 6, 112, 2015
1442015
Relationship between sleep duration and body mass index depends on age
MA Grandner, EA Schopfer, M Sands‐Lincoln, N Jackson, A Malhotra
Obesity 23 (12), 2491-2498, 2015
1352015
Perceived racial discrimination as an independent predictor of sleep disturbance and daytime fatigue
MA Grandner, L Hale, N Jackson, NP Patel, NS Gooneratne, WM Troxel
Behavioral sleep medicine 10 (4), 235-249, 2012
1312012
Targeted inhibition of EGFR and glutaminase induces metabolic crisis in EGFR mutant lung cancer
M Momcilovic, ST Bailey, JT Lee, MC Fishbein, C Magyar, D Braas, ...
Cell reports 18 (3), 601-610, 2017
1162017
Sleep-disordered breathing and daytime napping are associated with maternal hyperglycemia
B Izci Balserak, N Jackson, SA Ratcliffe, AI Pack, GW Pien
Sleep and Breathing 17 (3), 1093-1102, 2013
732013
Caffeine consumption, insomnia, and sleep duration: Results from a nationally representative sample
NS Chaudhary, MA Grandner, NJ Jackson, S Chakravorty
Nutrition 32 (11-12), 1193-1199, 2016
642016
Sleep-related behaviors and beliefs associated with race/ethnicity in women
MA Grandner, NP Patel, G Jean-Louis, N Jackson, PR Gehrman, ...
Journal of the National Medical Association 105 (1), 4-16, 2013
592013
Quantitative airway analysis during drug‐induced sleep endoscopy for evaluation of sleep apnea
RC Borek, ER Thaler, C Kim, N Jackson, JE Mandel, RJ Schwab
The Laryngoscope 122 (11), 2592-2599, 2012
562012
Exploring measures of whole person wellness: integrative well-being and psychological flourishing
LM Otto, A Howerter, IR Bell, N Jackson
Explore 6 (6), 364-370, 2010
562010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20