Παρακολούθηση
Markos Diomataris
Markos Diomataris
tuebingen.mpg.de
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuebingen.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Grounding consistency: Distilling spatial common sense for precise visual relationship detection
M Diomataris, N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Maragos
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
102021
Generating salient scene graphs with weak language supervision
A Benetatos, M Diomataris, V Pitsikalis, P Maragos
2023 31st European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 526-530, 2023
22023
WANDR: Intention-guided Human Motion Generation
M Diomataris, N Athanasiou, O Taheri, X Wang, O Hilliges, MJ Black
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2024
12024
Self-Supervised Learning for Visual Relationship Detection through Masked Bounding Box Reconstruction
Z Anastasakis, D Mallis, M Diomataris, G Alexandridis, S Kollias, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2024
12024
Interpretable visual question answering via reasoning supervision
M Parelli, D Mallis, M Diomataris, V Pitsikalis
2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2525-2529, 2023
12023
RelVAE: Generative Pretraining for few-shot Visual Relationship Detection
S Karapiperis, M Diomataris, V Pitsikalis
arXiv preprint arXiv:2311.16261, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6