Παρακολούθηση
Iraklis Stamos
Iraklis Stamos
Joint Research Center - European Commission
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec.europa.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Agent based modeling for simulation of taxi services
JMS Grau, MAE Romeu, E Mitsakis, I Stamos
Journal of Traffic and Logistics Engineering 1, 2013
562013
Urban Mobility Indicators for Thessaloniki
E Mitsakis, I Stamos, JMS Grau, E Chrysochoou, P Iordanopoulos, ...
Journal of Traffic and Logistics Engineering 1 (2), 148-152, 2013
542013
Impact assessment of extreme weather events on transport networks: A data-driven approach
I Stamos, E Mitsakis, JM Salanova, G Aifadopoulou
Transportation research part D: transport and environment 34, 168-178, 2015
522015
Encyclopedia of transportation: Social science and policy
M Garrett
SAGE Publications, 2014
492014
A systematic assessment of the effects of extreme flash floods on transportation infrastructure and circulation: The example of the 2017 Mandra flood
M Diakakis, N Boufidis, JMS Grau, E Andreadakis, I Stamos
International journal of disaster risk reduction 47, 101542, 2020
452020
Impacts of high-intensity storms on urban transportation: applying traffic flow control methodologies for quantifying the effects
E Mitsakis, I Stamos, M Diakakis, JMS Grau
International Journal of Environmental Science and Technology, 1-10, 2014
432014
Assessment of extreme weather events on transport networks: case study of the 2007 wildfires in Peloponnesus
E Mitsakis, I Stamos, A Papanikolaou, G Aifadopoulou, H Kontoes
Natural hazards 72, 87-107, 2014
352014
Roadmaps for adaptation measures of transportation to climate change
I Stamos, E Mitsakis, JMS Grau
Transportation Research Record 2532 (1), 1-12, 2015
302015
Optimal allocation of emergency response services for managing disasters
E Mitsakis, I Stamos, J Maria Salanova Grau, G Aifadopoulou
Disaster Prevention and Management 23 (4), 329-342, 2014
262014
Dynamic traffic assignment based evacuation planning for CBD areas
G Ayfadopoulou, I Stamos, E Mitsakis, JMS Grau
Procedia-Social and Behavioral Sciences 48, 1078-1087, 2012
252012
Daily and seasonal variation of traffic related aerosol pollution in Thessaloniki, Greece, during the financial crisis
I Vouitsis, S Amanatidis, L Ntziachristos, A Kelessis, M Petrakakis, ...
Atmospheric Environment 122, 577-587, 2015
242015
The contribution of urban mobility management to trip planning and the environmental upgrade of urban areas
M Morfoulaki, E Mitsakis, K Chrysostomou, I Stamos
Procedia-Social and Behavioral Sciences 20, 162-170, 2011
182011
Modeling effects of precipitation on vehicle speed: floating car data approach
I Stamos, JM Salanova Grau, E Mitsakis, G Aifadopoulou
Transportation Research Record 2551 (1), 100-110, 2016
172016
Multisource data framework for road traffic state estimation
JM Salanova Grau, E Mitsakis, P Tzenos, I Stamos, L Selmi, ...
Journal of Advanced Transportation 2018, 2018
152018
Evaluation of a high occupancy vehicle lane in central business district Thessaloniki
I Stamos, G Kitis, S Basbas, I Tzevelekis
Procedia-Social and Behavioral Sciences 48, 1088-1096, 2012
152012
Vulnerability of transport infrastructure to extreme weather events in small rural catchments
M Diakakis, E Lekkas, I Stamos, E Mitsakis
EJTIR 16 (1), 114-127, 2016
112016
Macroscopic Fundamental Diagrams: Simulation Findings for Thessaloniki's road network
I Stamos, JM Salanova Grau, E Mitsakis, S Mamarikas
International Journal for Traffic & Transport Engineering 5 (3), 2015
112015
Bus drivers risk perception of roadway hazards
E Mitsakis, I Stamos, JMS Grau, M Morfoulaki
Periodica Polytechnica Transportation Engineering 43 (1), 22-26, 2015
92015
Network criticality and network complexity indicators for the assessment of critical infrastructures during disasters
E Mitsakis, JM Salanova, I Stamos, E Chaniotakis
Dynamics of Disasters—Key Concepts, Models, Algorithms, and Insights …, 2016
82016
An integrated framework for embedding large-scale dynamic traffic assignment models in advanced traveler information systems
E Mitsakis, JMS Grau, I Stamos, G Aifadopoulou
Transportation Planning and Technology 38 (8), 866-877, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20