Παρακολούθηση
Dana Rezazadegan
Dana Rezazadegan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα swin.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of uncertainty quantification in deep learning: Techniques, applications and challenges
M Abdar, F Pourpanah, S Hussain, D Rezazadegan, L Liu, ...
Information Fusion 76, 243-297, 2021
2842021
A novel approach to 6-DOF adaptive trajectory tracking control of an AUV in the presence of parameter uncertainties
F Rezazadegan, K Shojaei, F Sheikholeslam, A Chatraei
Ocean Engineering 107, 246-258, 2015
932015
The personalization of conversational agents in health care: systematic review
AB Kocaballi, S Berkovsky, JC Quiroz, L Laranjo, HL Tong, ...
Journal of medical Internet research 21 (11), e15360, 2019
902019
Challenges of developing a digital scribe to reduce clinical documentation burden
JC Quiroz, L Laranjo, AB Kocaballi, S Berkovsky, D Rezazadegan, ...
NPJ digital medicine 2 (1), 1-6, 2019
362019
Action Recognition: From Static Datasets to Moving Robots
F Rezazadegan, S Shirazi, B Upcroft, M Milford
International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2017
352017
Responses of conversational agents to health and lifestyle prompts: investigation of appropriateness and presentation structures
AB Kocaballi, JC Quiroz, D Rezazadegan, S Berkovsky, F Magrabi, ...
Journal of medical Internet research 22 (2), e15823, 2020
302020
Development and validation of a machine learning approach for automated severity assessment of COVID-19 based on clinical and imaging data: retrospective study
JC Quiroz, YZ Feng, ZY Cheng, D Rezazadegan, PK Chen, QT Lin, ...
JMIR Medical Informatics 9 (2), e24572, 2021
192021
Limited role of bots in spreading vaccine-critical information among active twitter users in the United States: 2017–2019
AG Dunn, D Surian, J Dalmazzo, D Rezazadegan, M Steffens, A Dyda, ...
American Journal of Public Health 110 (S3), S319-S325, 2020
192020
Conversational agents for health and wellbeing
AB Kocaballi, JC Quiroz, L Laranjo, D Rezazadegan, R Kocielnik, L Clark, ...
Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing …, 2020
192020
Risked-based Design for the Physical Human-Robot Interaction (pHRI): an Overview
F Rezazadegan, J Gengb, M Ghirardi, G Menga, S Murèb, G Camuncolib, ...
Chemical Engineering Transactions 43, 1249-1254, 2015
172015
Severity assessment and progression prediction of COVID-19 patients based on the LesionEncoder framework and chest CT
YZ Feng, S Liu, ZY Cheng, JC Quiroz, D Rezazadegan, PK Chen, QT Lin, ...
Information 12 (11), 471, 2021
152021
Envisioning an artificial intelligence documentation assistant for future primary care consultations: A co-design study with general practitioners
AB Kocaballi, K Ijaz, L Laranjo, JC Quiroz, D Rezazadegan, HL Tong, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 27 (11), 1695-1704, 2020
132020
Enhancing Human Action Recognition with Region Proposals
F Rezazadegan, S Shirazi, N Sünderhauf, M Milford, B Upcroft
Proceedings of the Australasian Conference on Robotics and Automation (ACRA), 2015
122015
A network model of activities in primary care consultations
AB Kocaballi, E Coiera, HL Tong, SJ White, JC Quiroz, F Rezazadegan, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 26 (10), 1074-1082, 2019
112019
An adaptive control scheme for 6-dof control of an auv using saturation functions
F Rezazadegan, K Shojaei
Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Computational …, 2013
112013
A Review of Uncertainty Quantifi‐cation in Deep Learning: Techniques
M Abdar, F Pourpanah, S Hussain, D Rezazadegan, L Liu, ...
Applications and Challen‐ges, In, 2021
62021
On encoding temporal evolution for real-time action prediction
F Rezazadegan, S Shirazi, M Baktashmotlagh, LS Davis
arXiv preprint arXiv:1709.07894, 2017
62017
Design of an adaptive nonlinear controller for an autonomous underwater vehicle
F Rezazadegan, K Shojaee, A Chatraei
Int. J. Adv. Electr. Electron. Eng 2, 1-8, 2013
62013
Identifying relevant information in medical conversations to summarize a clinician-patient encounter
JC Quiroz, L Laranjo, AB Kocaballi, A Briatore, S Berkovsky, ...
Health Informatics Journal 26 (4), 2906-2914, 2020
52020
Automatic speech summarisation: a scoping review
D Rezazadegan, S Berkovsky, JC Quiroz, AB Kocaballi, Y Wang, ...
arXiv preprint arXiv:2008.11897, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20