Παρακολούθηση
Shaohua Wan, PhD, SMIEEE, Clarivate Highly Cited Researcher
Shaohua Wan, PhD, SMIEEE, Clarivate Highly Cited Researcher
Professor, University of Electronic Science and Technology of China
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internet of things (IoT) and agricultural unmanned aerial vehicles (UAVs) in smart farming: a comprehensive review
AD Boursianis, MS Papadopoulou, P Diamantoulakis, A Liopa-Tsakalidi, ...
Internet of Things 18, 100187, 2022
3722022
Deep convolutional neural networks for diabetic retinopathy detection by image classification
S Wan, Y Liang, Y Zhang
Computers & Electrical Engineering 72, 274-282, 2018
3502018
Deep learning models for real-time human activity recognition with smartphones
S Wan, L Qi, X Xu, C Tong, Z Gu
Mobile Networks and Applications 25, 743-755, 2020
3492020
Faster R-CNN for multi-class fruit detection using a robotic vision system
S Wan, S Goudos
Computer Networks 168, 107036, 2020
2762020
Cognitive computing and wireless communications on the edge for healthcare service robots
S Wan, Z Gu, Q Ni
Computer Communications 149, 99-106, 2020
2002020
An edge computing-enabled computation offloading method with privacy preservation for internet of connected vehicles
X Xu, Y Xue, L Qi, Y Yuan, X Zhang, T Umer, S Wan
Future Generation Computer Systems 96, 89-100, 2019
1992019
An Edge Traffic Flow Detection Scheme Based on Deep Learning in an Intelligent Transportation System
C Chen, B Liu, S Wan, P Qiao, Q Pei
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020
1862020
Multi-dimensional data indexing and range query processing via Voronoi diagram for internet of things
S Wan, Y Zhao, T Wang, Z Gu, QH Abbasi, KKR Choo
Future Generation Computer Systems 91, 382-391, 2019
1802019
Stimulus-driven and concept-driven analysis for image caption generation
S Ding, S Qu, Y Xi, S Wan
Neurocomputing 398, 520-530, 2020
1782020
Knowledge-aided convolutional neural network for small organ segmentation
Y Zhao, H Li, S Wan, A Sekuboyina, X Hu, G Tetteh, M Piraud, B Menze
IEEE journal of biomedical and health informatics 23 (4), 1363-1373, 2019
1772019
Adaptive fusion and category-level dictionary learning model for multiview human action recognition
Z Gao, HZ Xuan, H Zhang, S Wan, KKR Choo
IEEE Internet of Things Journal 6 (6), 9280-9293, 2019
1552019
Joint optimization of offloading utility and privacy for edge computing enabled IoT
X Xu, C He, Z Xu, L Qi, S Wan, MZA Bhuiyan
IEEE Internet of Things Journal 7 (4), 2622-2629, 2019
1482019
Finding all you need: web APIs recommendation in web of things through keywords search
L Qi, Q He, F Chen, W Dou, S Wan, X Zhang, X Xu
IEEE Transactions on Computational Social Systems 6 (5), 1063-1072, 2019
1452019
Automated colorization of a grayscale image with seed points propagation
S Wan, Y Xia, L Qi, YH Yang, M Atiquzzaman
IEEE Transactions on Multimedia 22 (7), 1756-1768, 2020
1352020
A long video caption generation algorithm for big video data retrieval
S Ding, S Qu, Y Xi, S Wan
Future Generation Computer Systems 93, 583-595, 2019
1212019
Efficient computation offloading for Internet of Vehicles in edge computing-assisted 5G networks
S Wan, X Li, Y Xue, W Lin, X Xu
The Journal of Supercomputing 76, 2518-2547, 2020
1142020
Edge server quantification and placement for offloading social media services in industrial cognitive IoV
X Xu, B Shen, X Yin, MR Khosravi, H Wu, L Qi, S Wan
IEEE Transactions on Industrial Informatics 17 (4), 2910-2918, 2020
1072020
Dynamic resource provisioning with fault tolerance for data-intensive meteorological workflows in cloud
X Xu, R Mo, F Dai, W Lin, S Wan, W Dou
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (9), 6172-6181, 2019
1072019
Spontaneous facial expression recognition: A robust metric learning approach
S Wan, JK Aggarwal
Pattern Recognition 47 (5), 1859-1868, 2014
992014
Classifying transportation mode and speed from trajectory data via deep multi-scale learning
R Zhang, P Xie, C Wang, G Liu, S Wan
Computer Networks 162, 106861, 2019
982019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20