Παρακολούθηση
Charalambos Poullis
Charalambos Poullis
Immersive and Creative Technologies Lab, Department of Computer Science, Concordia University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poullis.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Delineation and geometric modeling of road networks
C Poullis, S You
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 65 (2), 165-181, 2010
1902010
Digitizing the Parthenon: Estimating Surface Reflectance under Measured Natural Illumination
P Debevec, C Tchou, A Gardner, T Hawkins, C Poullis, J Stumpfel, ...
Digital Imaging for Cultural Heritage Preservation, CRC Press, 2012
153*2012
Automatic reconstruction of cities from remote sensor data
C Poullis, S You
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2775-2782, 2009
1272009
A framework for automatic modeling from point cloud data
C Poullis
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 35 …, 2013
1012013
Reflecting on the design process for virtual reality applications
AG Sutcliffe, C Poullis, A Gregoriades, I Katsouri, A Tzanavari, ...
International Journal of Human–Computer Interaction 35 (2), 168-179, 2019
872019
Project iMARECULTURE: advanced VR, iMmersive serious games and augmented REality as tools to raise awareness and access to European underwater CULTURal heritagE
D Skarlatos, P Agrafiotis, T Balogh, F Bruno, F Castro, BD Petriaggi, ...
Digital Heritage. Progress in Cultural Heritage: Documentation, Preservation …, 2016
722016
Photorealistic large-scale urban city model reconstruction
C Poullis, S You
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG) 15 (4), 654-669, 2008
692008
Effectiveness of an Immersive Virtual Environment (CAVE) for teaching pedestrian crossing to children with PDD-NOS
A Tzanavari, N Charalambous-Darden, K Herakleous, C Poullis
2015 IEEE 15th international conference on advanced learning technologies …, 2015
602015
Making "The Parthenon"
P Debevec, C Tchou, A Gardner, T Hawkins, C Poullis, J Stumpfel, ...
6th international symposium on virtual reality, archaeology, and cultural …, 2005
552005
Development and integration of digital technologies addressed to raise awareness and access to European underwater cultural heritage. An overview of the H2020 i-MARECULTURE project
F Bruno, A Lagudi, G Ritacco, P Agrafiotis, D Skarlatos, J Čejka, P Kouřil, ...
OCEANS 2017-Aberdeen, 1-10, 2017
492017
Navigation in virtual reality: Comparison of gaze-directed and pointing motion control
C Christou, A Tzanavari, K Herakleous, C Poullis
2016 18th mediterranean electrotechnical conference (MELECON), 1-6, 2016
492016
Tensor-Cuts: A simultaneous multi-type feature extractor and classifier and its application to road extraction from satellite images
C Poullis
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 95, 93-108, 2014
432014
3dunderworld-sls: an open-source structured-light scanning system for rapid geometry acquisition
Q Gu, K Herakleous, C Poullis
arXiv preprint arXiv:1406.6595, 2014
432014
Immersive visualizations in a VR cave environment for the training and enhancement of social skills for children with autism
S Matsentidou, C Poullis
2014 international conference on computer vision theory and applications …, 2014
362014
Visualizing and assessing hypotheses for marine archaeology in a VR CAVE environment
I Katsouri, A Tzanavari, K Herakleous, C Poullis
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 8 (2), 1-18, 2015
342015
3d reconstruction of urban areas
C Poullis, S You
2011 International Conference on 3D Imaging, Modeling, Processing …, 2011
312011
Underwater photogrammetry in very shallow waters: main challenges and caustics effect removal
P Agrafiotis, D Skarlatos, T Forbes, C Poullis, M Skamantzari, ...
The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2018
292018
On Building Classification from Remote Sensor Imagery Using Deep Neural Networks and the Relation Between Classification and Reconstruction Accuracy Using Border Localization …
B Chatterjee, C Poullis
Conference on Computer and Robot Vision, 2019, 2019
252019
Automatic creation of massive virtual cities
C Poullis, S You
2009 IEEE Virtual Reality Conference, 199-202, 2009
232009
Rapid creation of large-scale photorealistic virtual environments
C Poullis, S You, U Neumann
2008 IEEE Virtual Reality Conference, 153-160, 2008
222008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20