Παρακολούθηση
Piero Fraternali
Piero Fraternali
Professor of Computer Science, Politecnico di Milano
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Web Modeling Language (WebML): a modeling language for designing Web sites
S Ceri, P Fraternali, A Bongio
Computer Networks 33 (1-6), 137-157, 2000
15502000
Morgan Kaufmann series in data management systems: Designing data-intensive Web applications
S Ceri, P Fraternali, A Bongio, M Brambilla, S Comai, M Matera
Morgan Kaufmann, 2003
8122003
Tools and approaches for developing data-intensive web applications: a survey
P Fraternali
ACM Computing Surveys (CSUR) 31 (3), 227-263, 1999
5821999
XML-GL: a graphical language for querying and restructuring XML documents
S Ceri, S Comai, E Damiani, P Fraternali, S Paraboschi, L Tanca
Computer networks 31 (11-16), 1171-1187, 1999
4061999
Model-driven development of Web applications: the AutoWeb system
P Fraternali, P Paolini
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 18 (4), 323-382, 2000
2742000
On the use of higher-order model transformations
M Tisi, F Jouault, P Fraternali, S Ceri, J Bézivin
European Conference on Model Driven Architecture-Foundations and …, 2009
2522009
Process modeling in web applications
M Brambilla, S Ceri, P Fraternali, I Manolescu
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 15 (4), 360-409, 2006
2292006
Automatic generation of production rules for integrity maintenance
S Ceri, P Fraternali, S Paraboschi, L Tanca
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 19 (3), 367-422, 1994
2281994
Designing database applications with objects and rules: the IDEA Methodology
S Ceri, P Fraternali
Addison-Wesley, 1997
2261997
Conceptual modeling of data-intensive Web applications
S Ceri, P Fraternali, M Matera
IEEE Internet computing 6 (4), 20-30, 2002
2172002
A conceptual model and a tool environment for developing more scalable, dynamic, and customizable web applications
P Fraternali, P Paolini
International Conference on Extending Database Technology, 419-435, 1998
2071998
Conceptual modeling and code generation for rich internet applications
A Bozzon, S Comai, P Fraternali, GT Carughi
Proceedings of the 6th international conference on Web engineering, 353-360, 2006
2002006
Rich internet applications
P Fraternali, G Rossi, F Sánchez-Figueroa
IEEE Internet Computing 14 (3), 9-12, 2010
1852010
Interaction flow modeling language: Model-driven UI engineering of web and mobile apps with IFML
M Brambilla, P Fraternali
Morgan Kaufmann, 2014
1702014
Data-driven, one-to-one web site generation for data-intensive applications
S Ceri, P Fraternali, S Paraboschi
VLDB 99 (200), 7-10, 1999
1681999
Model-driven design and deployment of service-enabled web applications
I Manolescu, M Brambilla, S Ceri, S Comai, P Fraternali
ACM Transactions on Internet Technology (TOIT) 5 (3), 439-479, 2005
1502005
Basi di dati: modelli e linguaggi di interrogazione (seconda edizione)
P Atzeni, S Ceri, S Paraboschi, R Torlone
McGraw-Hill, 2006
1412006
Putting humans in the loop: Social computing for Water Resources Management
P Fraternali, A Castelletti, R Soncini-Sessa, CV Ruiz, AE Rizzoli
Environmental Modelling & Software 37, 68-77, 2012
1202012
A structured approach for the definition of the semantics of active databases
P Fraternali, L Tanca
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 20 (4), 414-471, 1995
1191995
Active rule management in Chimera
S Ceri, P Fraternali, S Paraboschi, L Tanca
Morgan Kaufmann, 1996
1171996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20