Παρακολούθηση
Juan Fumero
Juan Fumero
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
accULL: an OpenACC implementation with CUDA and OpenCL support
R Reyes, I López-Rodríguez, JJ Fumero, F de Sande
European Conference on Parallel Processing, 871-882, 2012
1172012
Dynamic application reconfiguration on heterogeneous hardware
J Fumero, M Papadimitriou, FS Zakkak, M Xekalaki, J Clarkson, ...
Proceedings of the 15th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2019
482019
Just-In-Time GPU Compilation for Interpreted Languages with Partial Evaluation
J Fumero, M Steuwer, L Stadler, C Dubach
Proceedings of the 13th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2017
402017
Exploiting high-performance heterogeneous hardware for Java programs using graal
J Clarkson, J Fumero, M Papadimitriou, FS Zakkak, M Xekalaki, ...
Proceedings of the 15th International Conference on Managed Languages …, 2018
352018
A preliminary evaluation of OpenACC implementations
R Reyes, I López, JJ Fumero, F de Sande
The Journal of Supercomputing 65 (3), 1063-1075, 2013
312013
Runtime Code Generation and Data Management for Heterogeneous Computing in Java
JJ Fumero, T Remmelg, M Steuwer, C Dubach
302015
Directive-based programming for GPUs: A comparative study
R Reyes, I Lopez, JJ Fumero, F De Sande
High Performance Computing and Communication & 2012 IEEE 9th International …, 2012
292012
A Composable Array Function Interface for Heterogeneous Computing in Java
JJ Fumero, M Steuwer, C Dubach
Proceedings of ACM SIGPLAN International Workshop on Libraries, Languages …, 2014
252014
Towards Prototyping and Acceleration of Java Programs onto Intel FPGAs
M Papadimitriou, J Fumero, A Stratikopoulos, C Kotselidis
2019 IEEE 27th Annual International Symposium on Field-Programmable Custom …, 2019
152019
ScootR: Scaling R Dataframes on Dataflow Systems
A Kunft, L Stadler, D Bonetta, C Basca, J Meiners, S Breß, T Rabl, ...
Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing, 288-300, 2018
132018
A comparative study of OpenACC implementations
R Reyes, I López, J Fumero, F de Sande
Jornadas Sarteco, 2012
132012
accull: An user-directed approach to heterogeneous programming
R Reyes, I López, JJ Fumero, F de Sande
Parallel and Distributed Processing with Applications (ISPA), 2012 IEEE 10th …, 2012
122012
Transparent Compiler and Runtime Specializations for Accelerating Managed Languages on FPGAs
M Papadimitriou, J Fumero, A Stratikopoulos, FS Zakkak, C Kotselidis
arXiv preprint arXiv:2010.16304, 2020
112020
Accelerating Interpreted Programming Languages on GPUs with Just-In-Time and Runtime Optimisations
J Fumero
The University of Edinburgh, 2017
102017
Enabling Transparent Acceleration of Big Data Frameworks Using Heterogeneous Hardware
M Xekalaki, J Fumero, A Stratikopoulos, K Doka, C Katsakioris, C Bitsakos, ...
Proceedings of the VLDB Endowment 15 (13), 3869-3882, 2023
92023
Towards practical heterogeneous virtual machines
J Clarkson, J Fumero, M Papadimitriou, M Xekalaki, C Kotselidis
Companion Proceedings of the 2nd International Conference on the Art …, 2018
82018
Multiple-tasks on multiple-devices (MTMD): exploiting concurrency in heterogeneous managed runtimes
M Papadimitriou, E Markou, J Fumero, A Stratikopoulos, F Blanaru, ...
Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN/SIGOPS International Conference on …, 2021
62021
Running Parallel Bytecode Interpreters on Heterogeneous Hardware
J Fumero, A Stratikopoulos, C Kotselidis
MoreVMs 2020, 2020
52020
Challenges and Proposals for Enabling Dynamic Heterogeneous Execution of Big Data Frameworks
M Xekalaki, J Fumero, C Kotselidis
2018 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science …, 2018
52018
Transparent acceleration of Java-based deep learning engines
A Stratikopoulos, MC Olteanu, I Vaughan, Z Sevarac, N Foutris, J Fumero, ...
Proceedings of the 17th International Conference on Managed Programming …, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20