Παρακολούθηση
Indika Priyantha Kumara Weerasingha Dewage
Indika Priyantha Kumara Weerasingha Dewage
Tilburg University - Jheronimus Academy of Data Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tilburguniversity.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multi-tenant architecture for business process executions
M Pathirage, S Perera, I Kumara, S Weerawarana
2011 IEEE International Conference on Web Services, 121-128, 2011
962011
Sharing with a difference: Realizing service-based SaaS applications with runtime sharing and variation in dynamic software product lines
I Kumara, J Han, A Colman, T Nguyen, M Kapuruge
IEEE 10th International Conference on Services Computing (SCC 2013), 567 - 574, 2013
412013
A Survey of Context-Aware Access Control Mechanisms for Cloud and Fog Networks: Taxonomy and Open Research Issues
SBIK A. S. M. Kayes , Rudri Kalaria, Iqbal H. Sarker, Md. Saiful Islam, Paul ...
Sensors 20 (9), 2020
392020
Runtime evolution of service-based multi-tenant saas applications
I Kumara, J Han, A Colman, M Kapuruge
International Conference on Service-Oriented Computing, 192-206, 2013
262013
BPEL-Mora: Lightweight Embeddable Extensible BPEL Engine
T Gunarathne, D Premalal, T Wijethilake, I Kumara, A Kumar
Emerging Web Services Technology, 3-20, 2007
242007
Software reuse in the emerging cloud computing era
H Yang
IGI Global, 2012
232012
A scalable multi-tenant architecture for business process executions
M Pathirage, S Perera, I Kumara, D Weerasiri, S Weerawarana
International Journal of Web Services Research (IJWSR) 9 (2), 21-41, 2012
172012
The do’s and don’ts of infrastructure code: A systematic gray literature review
I Kumara, M Garriga, AU Romeu, D Di Nucci, F Palomba, DA Tamburri, ...
Information and Software Technology 137, 106593, 2021
162021
Towards semantic detection of smells in cloud infrastructure code
I Kumara, Z Vasileiou, G Meditskos, DA Tamburri, WJ Van Den Heuvel, ...
Proceedings of the 10th International Conference on Web Intelligence, Mining …, 2020
152020
Essentials of blockchain technology
KC Li, X Chen, H Jiang, E Bertino
CRC Press, 2019
142019
Software-Defined Service Networking: Performance Differentiation in Shared Multi-Tenant Cloud Applications
I Kumara, HAN Jun, A Colman, M Kapuruge
IEEE Transactions on Services Computing, 2016
142016
Deepiac: Deep learning-based linguistic anti-pattern detection in iac
N Borovits, I Kumara, P Krishnan, SD Palma, D Di Nucci, F Palomba, ...
Proceedings of the 4th ACM SIGSOFT International Workshop on Machine …, 2020
122020
Sodalite@ rt: orchestrating applications on cloud-edge infrastructures
I Kumara, P Mundt, K Tokmakov, D Radolović, A Maslennikov, ...
Journal of Grid Computing 19 (3), 1-23, 2021
92021
An approach to support automated deployment of applications on heterogeneous cloud-hpc infrastructures
E Di Nitto, J Gorroñogoitia, I Kumara, G Meditskos, D Radolović, ...
2020 22nd International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for …, 2020
92020
Towards reusing esb services in different esb architectures
I Kumara, C Gamage
2010 IEEE 34th Annual Computer Software and Applications Conference …, 2010
92010
Quality assurance of heterogeneous applications: The sodalite approach
I Kumara, G Quattrocchi, D Tamburri, WJVD Heuvel
European Conference on Service-Oriented and Cloud Computing, 173-178, 2020
72020
Dynamic performance management in multi-tenanted business process servers using nonlinear control
T Patikirikorala, I Kumara, A Colman, J Han, L Wang, D Weerasiri, ...
International Conference on Service-Oriented Computing, 206-221, 2012
72012
ROAD4SaaS: Scalable business service-based saaS applications
M Kapuruge, J Han, A Colman, I Kumara
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 338-352, 2013
62013
An Effective Hotel Recommendation System through Processing Heterogeneous Data
MSA Forhad, MS Arefin, ASM Kayes, K Ahmed, MJM Chowdhury, ...
Electronics 10 (16), 1920, 2021
52021
A Smart Product Co-design and Monitoring Framework Via Gamification and Complex Event Processing
ASA Spyros Loizou, Amal Elgammal, Indika Kumara, Panayiotis Christodoulou ...
21st International Conference on Enterprise Information Systems, 237-244, 2019
5*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20