Παρακολούθηση
Emilio Ancillotti
Emilio Ancillotti
IIT-CNR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The role of communication systems in smart grids: Architectures, technical solutions and research challenges
E Ancillotti, R Bruno, M Conti
Computer Communications 36 (17-18), 1665-1697, 2013
4222013
The role of the RPL routing protocol for smart grid communications
E Ancillotti, R Bruno, M Conti
IEEE Communications Magazine 51 (1), 75-83, 2013
1822013
Reliable data delivery with the IETF routing protocol for low-power and lossy networks
E Ancillotti, R Bruno, M Conti
IEEE Transactions on Industrial Informatics 10 (3), 1864-1877, 2014
1092014
RPL routing protocol in advanced metering infrastructures: An analysis of the unreliability problems
E Ancillotti, R Bruno, M Conti
2012 Sustainable Internet and ICT for Sustainability (SustainIT), 1-10, 2012
702012
A reinforcement learning-based link quality estimation strategy for RPL and its impact on topology management
E Ancillotti, C Vallati, R Bruno, E Mingozzi
Computer Communications 112, 1-13, 2017
612017
Experimentation and performance evaluation of rate adaptation algorithms in wireless mesh networks
E Ancillotti, R Bruno, M Conti
Proceedings of the 5th ACM symposium on Performance evaluation of wireless …, 2008
402008
Trickle-L2: Lightweight link quality estimation through Trickle in RPL networks
E Ancillotti, R Bruno, M Conti, E Mingozzi, C Vallati
Proceeding of IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile …, 2014
372014
Load-aware routing in mesh networks: Models, algorithms and experimentation
E Ancillotti, R Bruno, M Conti, A Pinizzotto
Computer Communications 34 (8), 948-961, 2011
372011
Comparison of CoAP and CoCoA+ congestion control mechanisms for different IoT application scenarios
E Ancillotti, R Bruno
2017 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 1186-1192, 2017
342017
Dynamic address autoconfiguration in hybrid ad hoc networks
E Ancillotti, R Bruno, M Conti, A Pinizzotto
Pervasive and Mobile Computing 5 (4), 300-317, 2009
332009
Design and performance evaluation of throughput-aware rate adaptation protocols for IEEE 802.11 wireless networks
E Ancillotti, R Bruno, M Conti
Performance Evaluation 66 (12), 811-825, 2009
302009
TPA: a transport protocol for ad hoc networks
G Anastasi, E Ancillotti, M Conti, A Passarella
10th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC'05), 51-56, 2005
292005
Load-balanced routing and gateway selection in wireless mesh networks: Design, implementation and experimentation
E Ancillotti, R Bruno, M Conti
2010 IEEE International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2010
232010
Interplay of Link quality estimation and RPL performance: An experimental study
C Vallati, E Ancillotti, R Bruno, E Mingozzi, G Anastasi
Proceedings of the 13th ACM Symposium on Performance Evaluation of Wireless …, 2016
192016
Design and evaluation of a rate-based congestion control mechanism in CoAP for IoT applications
E Ancillotti, R Bruno, C Vallati, E Mingozzi
2018 IEEE 19th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2018
182018
Smoothing peak demands through aggregate control of background electrical loads
E Ancillotti, R Bruno, M Conti
ISGT 2014, 1-5, 2014
172014
Experimental analysis of TCP performance in static multi-hop ad hoc networks
G Anastasi, E Ancillotti, M Conti, A Passarella
Multi-hop Ad Hoc Networks from Theory to Reality, 2007
142007
Experimental analysis of a transport protocol for ad hoc networks (TPA)
G Anastasi, E Ancillotti, M Conti, A Passarella
Proceedings of the 3rd ACM international workshop on Performance evaluation …, 2006
142006
Design and Performance Evaluation of a Transport Protocol for Ad hoc Networks
G Anastasi, E Ancillotti, M Conti, A Passarella
The Computer Journal 52 (2), 186-209, 2009
132009
BDP-CoAP: Leveraging bandwidth-delay product for congestion control in CoAP
E Ancillotti, R Bruno
2019 IEEE 5th World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 656-661, 2019
122019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20